is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 27, 03-07-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, S! Sportmensc hen, ’ \oezoekt op Uw Si :\ « Tcifé-Restaurant MJP qjJ! II VAN DIEPEN .. . . . VOLENDAM «amgrte ». K. Hotel ter plaafie Reserves: M. Wdten (Halsteren) doel- p Wijten (Halsteren) achter; D. Baartmans mini midden; W. Knop (Dia) voor <Dla) Scheidsrechter: A. J. van Gastel. Grensrechter: Chr. Stolfelen. Boeten van Zondag 17 Juni 1934, Boeten ad ƒ I, voor 4e week verzuim elftalopgaye; no. 39 Gasteis Sportclub; no 40 De Schutters; no. 41 Union; no. 42 Wapen van Oosterhout; no. 43 W.V.C.; no. 44 Z.V.v. Boeten van Zondag 1 Juli 1934. Boeten ad J l,— voor dele week verzuim elftalopgave; no. 45 E.S.C.; no. 46 Concordia; no, 47 Deyo, Reuen; no. 48 Gilze Boys; no. 49 Kaaisohe Boys; no. 50 Odio; no. 51 De Schutters; no. 52 Union; no. 53 U.V.V.; no 54 Victoria no. 55 Wapen van Oosterhout; no. 56 Welbergsche Boys no. 57 W.S.V.; no. 58 W V C;: no. 59 Z.V.V. Boeten ad ƒ 1,— voor 2e week verzuim betaung saldo 31 Mei 1934: no 60 Gasteis Sportcub; no. 61 Gilze Boys; no. 62 Internos; no 63 U.y.y., no. 64 De Valk no. 85 V.1.0.L.; no. 66 Victoria; no. 67 Wilhelmina. 's-Bosch Jaarvergadering. In tegenstelling met de eerste berichten, wordt de jaarvergadering van onzen bond niet gehouden op 15 Juli maar op 22 Juli 1934. Convocatie wordt deze week toegezonden. Goedgekeurde seriewedstrijden. 00N?’, 76t te Oisterwijk op de Zondagen 22„Ju\,5' 412’19> 26 Augustus en 2 September. i I?°;. V' .Mul° te Helmond op 30 Juni en 3 Juli (vertraagd). No. L.V.V. te Lieshout op de Zondagen S en 15 Juli (vertraagd). No. 79. Victoria te Haps op Zondag 1 Juli (vertraagd). JuP° B°' U-N'l’ te BerBharen, op Zondag 29 No, 81. Comité te Groesbeek op Zondag 8 Juli No. 82. B.P.C. te Berlicum op de Zondagen 1 Juli t.m. 5 Augustus. Adresveranderingen. Brakkenstein te Brakkenstein, secretaris voortaan J. Ottery Brakkensteinweg 36. Bekendmaking. Men gelieve er nota van te nemen, dat spelers, die zich in serie-, beker- of nederlaagwedstrijden niet behoorlijk gedragen, evengoed gestraft kunnen worden; het zijn door den bond goedgekeurde wedstrijden* en is dus het reglement geheel van toepassing. Scheidsrechters. Slechts enkele scheidsrechters hebben de contributie voor het seizoen 1934—1935 voldaan en wordt beleefd verzocht hieraan spoedig gevolg te geven, door hen, welke dit tot op heden verzuimden. Verschillende clubs hebben nog boeten, enz. te voldoen. Mogen wij dezen clubs beleefd verzoeken per t omgaande te voldoen. Men kan er van overtuigd zijn dat geen wedstrijden worden vastgesteld indien geen betaling is geschied. Eindstanden kampioenswedstrijden. District Tilburg-Den Bosch. Velocitas . 21 10 3 6—5 Vlijm. Boys 20 111 5—6 District Eindhoven-De Kempen. Krekels 2 20 04 5—2 Rood Wit 20 02 0 2—5 Tabak- en Sigarenmagazijn P. Bonefaas Speciaal adres voor S PO RTARTIKELEN Emmastraal 88-90 • Zeist

District Helmond. SV v’ 32 01 4 6—5 S-V‘V* 31 02 2 5—6 District Maasbuurt. vSs 2 20 04 6-2 VIOS 20 02 0 2—6 District Nijmegen. Leones o o n « Eendracht 20 0 ? o gZ° Eindstanden District Den Bosch. le klas. OS c' B°yS 45 1 2 31 79—29 viod°' 43 122 1 26 62—36 BP C 19 17 21 18—37 Sporters 18 9 2 ? 20 58=ls Dev"™ « ; 3 «j S.D.O. ji I 4 4° 4® 30—61 Juliana jg 4 . 16-—51 Geel Zwart 18 2 211 “ ate® 2e klas A. WS“’ 11g 55 s Bts s£*“« | as ; is as Ever Quick 18 8 1 9 17 4a~66 Nooit Gedacht ig 7 j Juliana 2 18 3 ï " 7 «-11 Sparta 18 31 ju 7 « M-V'V- 44 2 2 13 6 29—110 2e klas B. Hollandia 16 13 1 227 74—33 g? 2 | 3s s a=si %es .. 16 73 6 17 34 35 Concordia ie o 4 k ic Zwaluw 2 ie 6 37 Ï2 P S V IC?.715 47—40 Odi 2 4® 44 8 12 35—52 Tor, SS 13 40-44 . P 46 01 151 17—75 3e klas A. ~>3 !? g Si ll «t24 H Rd<?2 9 16 9 25 20 55—38 D*H*C* 2 16 9 1 6 19 52—34 *sf3 2 ® “ S=2- M GCest3ei3 ll Si ll g «=?ï Juliana 3 16 21 13 6 25—70 3e klas B. Jan y. Arckel 2 18 152 1 32 70-14 2'vn 9 18 13 32 29 93—23 VFc' 2 l3 44 27 102—46 Y-F/C- 2 16 10 1 5 21 67—45 Geel Zwart 2 17 6 3 8 15 421156 K i°v 15 6 2 714 35—52 Sf'!' 43 1 2 10 10 29—54 l^es 2 16 41 11 q 30 70 Concordia 214 1 112 3 31—74 V-S-V. 120 012 0 9—74 ■ 3e klas C- Sporters 2 10 l o l It 40-27 «■D O- 2 10 6 1 411 36-33 Z'Y'n' 5 05 10 26—33 10 41 5 9 29—37 Vlijm. Boys 3 10 20 8 4 20—44 Eindstanden District Eindhoven. le klas. ?™k21S 18 142 2 30 79—24 H, w. 18 11 ■ 34 25 54—30 Blauw Wit 18 112 5 24 58—39 Y-V.A. 18 9 54 23 57—38 Don Boseo 18 8 2 8 18 54—53 O-S.C. 18 5 6 7 16 38—64 PJ-W- 18 6 111 13 45—65 ÏJös 18 45 9 13 32—45 Dosko 18 35 10 11 42—69 S-V-V. 18 1 512 7 19—51 Reserve le klas. T.S.y. 212 8 2 2 18 45—15 B. Vooruit 212 73 2 17 35—20 Brabantia 212 8 13 17 31—19 B.V.V. 212 51 6 11 25—34 B.S.V. 212 41 7 9 23—32 V.V.S. 212 23 77 25—33 Hollandia 212 21 9 5 ig 49 Voor uw helo en rasterwerk Wt-VAN ANGEREN Spoorlaan, Bilthoven Telefoon 26048

Voor ot na de wedstrijden naai den Stedelijken muz.ektuin ALKMAAR. Directe verbinding met het sportterrein door den tuin. Café-Restaurant me • chitterende terrassen. De aangewezen ge'( genheid voor openlucht-samenkomsten. Microfoon en Loudspeaker-Ins llatie disponibel. Exploitant: D. L. v.d. HARST 2e klas A. Vitesse 14 9 05 18 44—40 “r-,014 6 6 2 18 34—22 Su*dk 14 6 41 16 37—31 Sr',8’ 147 25 16 35—33 Waalre 14 6 35 15 41—41 14 6 17 13 41 Marvilde 145 1 8 11 28 32 Kraanvogels 142 111 5 25—51 Beslissing le plaats Vitesse 5.D.0., 6 4. 2e klas B. Blauw Wit (E.) 1412 1 1 25 75-18 1412 02 24 67 19 14 9 05 18 47—39 * v, 14 6 2 6 14 41—32 ff; J°sePb 144 2 8 10 40—52 Madjoe 144 1 9 q q«> eo EMkCS 144 0 10 8 34—53 ■L'M-C- 142 012 4 29—84 3e klas A. Den Elzent 18 152 1 32 90—36 'r' o 4814 13 29 78—32 7;s*p*- 2n 18 115 227 69—39 Geldrop 2 18 9 2 7 20 56-38 2 18 .8 2 8 18 57—40 Madjoe 2 18 6 2 10 14 45-^6O BI Wit 2 (H.) 18 6 111 u si-?® Vitesse 2 18 43 1111 35—62 D.V.S. 2 18 34 ■ll 10 33—62 Don Bosco 2 18 1 4 13 8 35—111 3e klas B. Nuenen 16 13 1 227 65—17 ïfnrnld| 2 16 10 3 3 23 54—30 S-D-°' ? 16 9 34 21 50—36 abantia 3 16 8 17 17 50—38 Vw* o 16 8 0 8 16 34—31 S.W.S. 2 16 6 37 15 37 3q Blauw Wit 2 16 6 1 9 13 38-50 WST' 3o 16 32 11 8 22—66 Waalre 2 16 2 o 144 18—63 3e klas C. Uua 2 16 111 4 23 55—31 B. Vooruit 3 16 10 3 3 23 52—24 Dosko 3 16 75 4 19 36—28 – .'abantia 4 16 73 6 17 50—40 ivrekels 3 16 71 8 15 38—30 2 16 6 2 8 14 27—42 2 16 45 7 13 26—36 u‘ck, 2 16 44 8 12 30—46 V.V.A. 2 .16 24 10 8 27—64 Beslissing le plaats. Una 2—B. Vooruit 3 moet nog gespeeld worden. Eindstanden District Helmond, le klas A. L. 16 13 03 26 50—21 P-V.y. 16 120 4 24 68—34 Sparta 16 11 o 522 65—30 G.V.V. 2 16 71 8 15 39—39 M. 16 6 1 9 13 34—36 Kolpmg 3 16 52 9 12 22—68 Tubantia 215 6 o 10 10 26—43 A-s-v- 16 5 011 10 34—54 Mulo 3 * 153 3 9 7 25—38 Mulo 32 winstpunten in mindering wegens niet opkomen tegen Tubantia 2. le klas B. S.v.v. 14 13 10 27 59—12 Bavos 14 10 13 21 53—28 Dos 314 6 44 16 30—23 Borneren 145 3 6 13 34—37 s-p-v- 145 2 712 50—53 N. 214 43 711 36—13 Deurania 214 1 5 8 712 48 Victoria 111 3 10 5 12—42 Kampioenschap le klas A en B. s.v.v; I 1 i 2 i izi Hijwietagaiijn Oe lampiosii komt gaarne in aanmerking voor het leveren van prima rijwielen mei origineele iorpedonaaf voor t 29,00 VOORHEUVEI 24 – ZEIST

770