is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 34, 21-08-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit Helmond en omgeving. Velen zullen wellicht inde veronderstelling geraakt zijn, dat de wedstrijd van ons districtselftal op de lange baan geschoven was. Zulks is echter niet het geval. Tot ons genoegen kunnen we thans mededeelen, dat het officieele districtselftal op Zondag 2 September a.s. een uitstapje zal maken naar Cuijk, om daar het Maasbuurt-elftal te ontmoeten. We laten hieronder de opstelling van het elftal volgen: F. Bosch (P.V.V.) doel; Jac. Kessels (Wilhelm) en J. Hendriks (M.V.C.) achter; M. Meulders (Sparta), Jac. Janssen (M.V.C.) en W. Janssen (N.W.C.) midden; F. Coppens (L.V.V.), W. Driessen (Sparta), C. v.d. Ven (Bavos), J. Santegoeds (Tubantia) en J. Bressers (Kolping) voor. Reserves: J. Spithoven (D.V.0.), P. v. Lieshout (N.W.C.), J. v.d. Linden (Tubantia), P. Meulendijks (Victoria) en Th. Nooijen (A.S.V.). Heeren clubsecretarissen gelieven hunne spelers uitte noodigen en van eventueele verhindering tijdig kennis te geven aan den heer J. v.d. Sande, Bakelscheweg 76, Helmond. De reis wordt gemaakt per autobus. Uur en plaats van vertrek worden in dit blad nader bekend gemaakt. ATTENTIE! Den aangesloten vereenigingen wordt bij deze beleefd doch dringend verzocht vóór 29 Augustus op te geven met hoeveel elftallen en in welke afdeeling zij in de aanstaande competitie denken uitte komen. Het districtsbestuur kan uit deze gegevens een proef-indeeling opmaken, welke den chtbs direct ter kennis zal worden gebracht. Ter VOOR AUTOBUS OF TOURINGCAR UW ADRES Gebr. v. Koningsbruggen Den Helder – Telefoon 56 KOOPT OW SPORTARTIKELEN EN SCHOENWERK bij de firma P. Hoogenbosch Den Helder – Telef. 446 – Opgericht 1852

districtsvergadenng van 8 September wordt de definitieve indeeling voorgelegd. Geen enkele club blijve achterwege! Nü is er gelegenheid om wenschen en grieven schriftelijk naar voren te brengen en niet over 4 of 5 weken, als de competitie reeds moet draaien! Bij de indeeling zal met een en ander zooveel mogelijk rekening gehouden worden. Gegevens in te zenden: Stationstraat 70, Asten, vóór 29 Augustus. HEEREN' EN KINDERKLEED INGMAGAZIJN FIRMA VAN DER MADE KRUISWEG TELEFOON 661 BERGEN OP ZOOM BEZOEKT ONZE SPECIALE AFDEELING KINDERKLEEDING

Specialiteit in Bedrijfskleeding

D.H.L. trekt uit! D.H.L. te Delft organiseerde een bootu cht naar Oostvoorne waaraan 350 personen deelnamen. Hiernaast zien wij een deel van het gezelschap op de landingsbrug.

953