is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 40, 02-10-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D Internos 3—Groen Wit 2, Unitas. 2—Zundert 3, Sprundel—Willebrordfiche- Boys 2, V.V.R. 2 —W:S.V., Zundert 2—Zundertsohe Boys B F.V.V. 2—He Schutters 2 F Mevo S—Hivea 2, H.S.C. 2—N.S.V. 2, OJympia 2—Vivoo 2, W.V.V.—Odio 2 Terugtrekking van vereenigingen. Van M.S.V. te Moerstraten is een verzoek binnengekomen om terugtrekking. Hun, die een vordering op deze vereeniging hebben, wordt: verzocht deze uiterlijk binnen 14 dagen aan den bond op te geven. Vervallen boeten. No. 278 Oosterhout en 279 Buitenhuis* Boeten van Zondag 23 September. Boete ad ƒ 1,— voor niet inzenden van ruilformulier: no. 295 Groen Wit, no. 296 C.V.G., no. 297 8.V.V., no. 298 U.V.V., no 299 Hilarltas. Boete ad ƒ 1,— voor niet mededeelen van den uitslag op Zondagavond: no. 300 Nooit Verwacht, no, 301 Kaaische Boys. Boete ad ƒ 1,— voor buitenmodel wedstrljdformulieren: no. 302 Markendaal. Boete ad ƒ 1,— voor het niet invullen van den naam des scheidsrechters: no. 303 de Valk. Boete ad ƒ 5,— voor ongerechtigd speler: no. 304 F.V.V. Joh. van Steen. Boete ad ƒ 5.— voor bouger-elftal-speler In lager elftal; no. 305 Rac 3, F. Eijkhout, nq. 3Q6 Neerlandia 2, C. v. Vessum, no. 307 QdtQ 2, H. v.d. Poel. Boete ad ƒ 1,— voor onjuist Invullen van het Wedatrijdformulier: no. 308 N.S.V., no. 309 Rac 3, no. 310 L.V.V., no. 311 Neerlandia. 2. no. 312 en 313 L.V.V. Boete ad ƒ 1,— voor 2e week verzuim betaling van saldo 31 Augustus: no, 314 Yeloqlta», no. 315 Viol,. no. 316 Reijensche Boys. 's-Bosch Qiapensatiecommissie. gspubliceerd onder nummer 143 tot en met 157. worden heden verleend, terWyi 153 en 154 per 29 September zijn verleend. De ingehouden overschrijving 102 wordt heden verleend. Nieuwe aanvragen kwamen binnen: No. 158. Jos. Donkers, van S.V.D. Eoseh, naar J. v. A. te Ammerzoden. No. 159. P .van Weert van Juliana te Boxtel naar Sparta aldaar. No. 160. Jos Mommelen, van idem. N.o. 161. Lamb. Joore van Vlos, Tilburg, naar Veersche Boys, Kaamsdonksveer. No. 162. H. v.d. Pas, van Roda, Tilburg, naar Veiocltas aldaar. No. 163. Joh. van Ab®elen> v&h idem. No. 164. L .M. Slaats van L.V.B. te Lieshout aar Brabantia, Eindhoven. No. 165. H. J. Heerings, van D.J.W. te Eind. jven naar Brabantia aldaar. No. 166. M. C. v. Berkel, van Quick te Eindhoven naar D.J.W. aldaar. No. 167. Ger. van Reeken, van idem. No. 168. H. Arends ,van Ajax, Heumen, naar U. 0.1. te Nijmegen. No. 169. Jac. de Rooy van Quick, Eindhoven, naar S.D.O. aldaar. No. 170. Jan Qeerts, idem. No. 171. H. A. van Dorenmalen van L.V.V. Lieshout naar T.S.V. te Eindhoven. * No. 172. Corn. v.d. Lee van Blauwwit St. Joachimsmoer naar Des, Kaatsheuvel- No. 173. Fr. Lambers van Orauje Wit, Tilburg, naar Vincent aldaar. No. 174 Willy Lamberts, idem. No. 175. M. Beurskens van St. Jpaeph te Woensel, naar V.V.S. te Eindhoven, No. 176. P. Beurskens Idem. No. 177. A. Lokven van D.V.O. te Niftrik, naar R.S.V. te Ravenstein. No. 178. A. Scheutjes van Juliana Mül, naar Devote Veghel. _ . ■ . No. 179. Jos. Boerakker van Ado te kcoayk, naar Herpina te Herpen. Strafcommissie. Voorloopig geschorst, j. Diepstraten, lid van Veersche Boys en J. Schouten, lid van Juliana Goirle, dit naar aanleiding van hun optreden inden wedstrijd Juliana —Veersche Boys op 30 September. A. Pigraans, lid van Roda. Tilburg, dit naar aanleiding van zijn optreden inden wedstrijd Rapid—Roda 2 op 30 September. Voor uw heken rasterwerk W. van ANGEREN Spoorlaan, Bilthoven Telefoon 26Ö48

Pracht vo&tbaSdoelnetten Nog steeds tegen den, ongekend lagen prijs van: f12,50 extra zwaar f 15,00 de 2 stuks, de 2 stuks, geheel compleet cii getaand; volgens Bondsmaat, LEVERING DIRECT UIT VOORRAAD OF BIJ VOORUITBESTEILING Kwaliteitmonsters worden op aanvrage gratis zonder eenige verplichting toegezonden. Firma Wed. JL van der Toorn Mz. Visschershavenwes 44 -Stheveningen Wijziging l.n de stijaf. De schorsing van speler L. Arts, lid van, D>V.O. te Niftrik, wordt per 1, Ootober ingetrokken. De voorloop.ige schorsing v:an C. v.d. Ouden' hoven, lid van.' de krekels, Eindhoven, \yprdt veranderd lp definitieve schorsing tot 5 Qctober a.s. A. y. d- DOBEELSTEEN. voorzitter. Uitslagen, Zondag 23 September. Ie klasse B HMV WiWV.V.A., SferJi, y. 4- Oem%%t WS, v.d. Braken is.D.Ö.—Una, i=a, v. 4- Keivel Blauw Wit (iI.)—S.W.S,, 4:—3, Marlens Q. 5—4, v. Oorschot C Ö.V.y. O—M.V.Q., J. Vogels Tuhanlia 2~Mïeplo.Hout 2, 3—2, Menens SBarta—Mulo 3, v. d. Loverenboscfe Kolplng 3—S.S.V., I—l, Lintermans 11 NAV.C. 2—S.V.V., I—4.1—4. M. Nooyen l—l, Hüsteryeld Ki H.V.V.—<iö Haven, 8 -2, de Koning Blijdella 2—Yoorwaarta, y. tmWft1 F Featilent—Oss 2, 4—-1, Sgerllng H E.V.C.' 2—Noviomagum 2, (i 2. E. \os Semper Avanti—Groesb. Boys, 2 6. Filederich M.C.C.—Sios, 7—l, G. Bloem Achilles—Volharding, S—l, Derks I W.V.W.—Unita's, 2—4, Leegstraten S.C.D.—Victoria, I—l, P. Groenen Aquila—l—o, J. Eoelofs Hernani—Dip 2, 6—2, v. Doorn J Veersche Boys—W. v- H-, I—l, de Beer H.V.V.—Juliana, 4—3, Damen W.S.C.—Volharding, I—l, V. Oorp R. 2—Sftrtd 2, 2—3, Broers Reserve le klasse A Krekels 2—T.S.V. 2, 2—2, F. Briessisn B. Voofllit 2—V.V.S. 2, 10—1, Gooien B 5.0.8Ï 2—V.V.L.K. 2, I—T, L. Verstegen Blauw Wit 2—Hatert 2, 6—3, A .Jansen H.V.V. 2—Eendracht 2, 3—3, F. Esser C Unitas 2—Aquila 2, I—4, Boerboom Leones 2—Roda 2, 2—o, M, Groenen Victoria' 2—g.Ó.D. 2, 2—5, Beumer 2e klasse C Waalre—Marvllde, I—l, o. pr„ Heesjkkers Veiocltas—K.P.C., 2—l, Bosman Oeldrop—D.V.B., o—3, Feyen D Madjoe—D.J.W. 2, B—2, de Greef St. Joseph—E.M.C., I—3, Corstiaans E N.W.C. 3—Sparta 2, 2—l, Santegoeds Victoria—G.V.V. 3, 6—o, Hoefnagels Mulo 4—Kolping 4, 4—3, Aarts F Heusel Sport 2—Rood Wit 2, I—S, y. Rooy Excelsior—H.V.V. 2, afgelast B.V.V. 2—H.M.V.V., 3—B, A. Jansen Dosko—Bladeila 3, o—4, Sallaerts G AehlUes—Festileut 2, 4—2, v. Jbier I pios—Zwaluw 2, 3—o, Th. Hendriks S. J. v. Cuyk 2, 2—3, Erben } D.S.O.—Udi, o—3, Berns Concordia—E.V.C., IQ—O, Th. Verstegen Kolplng—D.V.S., 3—7, Hocksenar K D.S.Z. 2—Appeltern, I—9, Gifteers M.B.V.—Uni, I—2, Th. Gerritsen Batavia—Alphen, o—o, G. Gerritsen L Copcordia 2—B.V.C. 3, 2—3, Th. Verstegen Helios—W.V.W. 2, 3—l, J. Klomp V. 3—P.S.V-, o—4, V.d. Hurk M Hirundo—M.V.V., 2—3, v. Laarljo-ysn Quiok <M.)—H.V.V. 2, Q—2. V- Es N Hec 2—W.S.C. 2, s—l.5—1. Sparidaans W. v. R. 2—Quick <W.). 3—4. Luyten O Roda 2—Veiocltas 2, B—l,8—1, Wolfs Sarto 3—Des 2, 2—l, Hendriks V Berkel,—Des 3, 4—3 ??■? R.K.T.V.V. 3—Uno Animo 2, 2—l, y. Gestel 3e klasse p R.P.e. 2—Madjpe 2, 7—2. Geven . • Vltessp 2—Blauw Wit ,2, I—o. Kpk Dos 2—Waalre 2, 6—2, L. Gooien

E Marvilde 2—S.D.O. 2, 3—2, v. Breda S.W.S. 2—8.V.C., I—3, Leenders F V.V.A. 2—O.S.C. 2, uitgesteld. Avanti—Dosko 2, 6—l, Verbeek D.J.W. 3—Blauw Wit 2 (E.), 2—9„ y. Nunep G M.V.C. 2—E.L.I. 2, s—l, V. Tilburg Handelia—Kolping 5, I—s, Knaapen A.S.V. 2—Gerwen, I—3, Pennings H E.V.V. 2—Someren 2, 2r-0, Senden I H.S.V*—Juliana, s—o, Lavrysen Noad—Reusel Sport 3, 3—o, Kennis^ D.S.V.—Beerschie Boys, 5—2, de Bruijn C.V.V.—Bladeila 4, I—3, v.d. Kriekep. J Voorwaarts 2—Dosko 2, i—l, Spoören K Deursen—Ado (H.), 5—3, Péters' L Tubantia—S,y.p., 6—o, Goossens ' M Dios 2—D.S.V. ‘2, 2—3, Reymersdal Jan v. Cuyk 3—S.V.V. 2, 3—o, Hol N P.S.V. 2—M.C.C. 2, s—2> Engelen Eendracht 3—Semper Avanti 2, s—l,5—1, M. Jansen Blauw Wit 3—Achilles 2, 2—l, W. Neuy * O Leones 3—Dio 3, 3—3, v. Zwam P D.V.S. 2—Brakkenstein 3, 2—3, Geutjes Q Niftrik—Hernani 2, I—4, v. Stippen Helios. 2—Eendracht 4, 6—6, J. Klomp R Noviomagum 3—Semper Avanti 3, 2—l, gest., C. M. Wulterkens Kolping 2—D.S.O. 2, 5—Ü, C. W. Wülterkens P.S.V. 3—S.C.E. 3, o—7, Engelen S M.V.V. 2—H.V.V. 3, I—l, v. Hees Zwaluw—Hirundo 2, B—l, ty. Jansen T Veersche Boys 3—Quick 2 (M.), s—o, de Beer U Des 4—Sarto 4, 4—o, v.d. VViel V Hec 3—Des 5, ll—l, Haans Juliana 2—Uno Animo 3, 3—o, v, d, Staak Protesten. No. 1. Waalre (wedstrijd Waalre—Marvilde). Boeten H. v. W. No. 50. Semper Avanti te Nijmegen staken wedstrijd Novio 3—Semper Avanti 3 ƒ 5,—. No." 5.1. yiai, te Nijmegen ongerechtigd speler (H. wedstrijd D.S.O.—Udi ƒ 2,50. Adresveranderinaen. Blauw Wit te Hees, secretaris Q. Brouwers, Laan van Engelen 121, Hees. Noad te Huisel, secretaris Jos. de Waal, Q 40, Hulsel. J. v. Arckel te Ammerzoden, secretaris G. A. Luypen, Hoogesteeg 190, Ammerzoden. Consulaat te Eindhoven. De clubsecretarissen zijn alle ambtshalve consul, de terreinkeuring moet geschieden zooals is vastgelegd in hèt huishoudelijk reglement in artikel’ 137. Denk vooral aan tijdige' berichtgeving. Indeeling district Eindhoven. Ingedeeld inde 2e klasse D: Vipd 2. Ingedeeld ip de 3e klasse F; Viod 3. Ingedeeld ip de 3e klasse E: R.P.C. 3. District Maasbuurt. Heeren secretarissen in Maasbuurt hebben de deflaratVetérieven ontvangen en ’ zullen góed doen hieraan de hand te houden en bü declaratie h^fr^n^'scheidsrechters deze te weigeren. Programma voor Zondag 7 October. Ie klasse A Juliana—Sporters, 2 uur, A. Npyts Vlljmensche Boys 2—8.F.C., 2 uur, P. J. Leenders Schijndel 2—Nieuwkuik, 2 uur B D.J.W.—Dosko, 2 uur, Chr. v. Qirschot Blauw Wit (H.)—Vitesse, 1 uur S.D.O.—V.V.A., 2 uur, J. M. y. d. Braken Blauw Wit (E.)—Vipd, 2 uur S.W.S.—0.5. C., 1,30 uur, Jph- y. Pps—Una, 1 uur, A. Heesakkers C Mierlo Hout 2—A.S.V., 2 uur,ffr.>r. Penpings Kolping 3—M.V.C., 2 uur, M. Nooyen Sparta—P.V.V., 1,30 uur, P. Bijstëryeld G.V.V-. 2—Mulo 3,2 uur, J. H. Vogels D S.P.V.—E.V.V., X uur, F. Hermans N.W.C. 2—D.V.0., 1,30 uur, W. Someren—S.V.V., 1 uur, P. Santegoeds ’ E E.F.C.—Reusel Sport, Leyten De Raven—8.y.V., v. Steensel Voorwaarts—Bparta, Sallaerts Bladeila 2—H.V.V., 1,30 uur, de Koning P Festilent—Ravenstein, 2 uur, Vojlenberg P.S.V.—R.S.V., 2 uur, Gopssjens b.S.S. 2—AVilhelmlna, 2 uur, Sperlipg G yictoria—Boxmeer 2,1 uur, P. Rooyendijk p.S.V.—J. v. Cuyk, 1 uur, Th. Hendriks R. K. sportmenschen, bezoekt CAFE-BILLARD K J. VERMEULEN UTRECHT Loefbergmakerstraat 4, bij het Postkantoor. Tel. 16782.

1131