is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 41, 09-10-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B I IJ 14 is het rijwiel DER KAMPIOENEN EMf H V4 Voor alle SPORTBEOEFENAARS maken wij modellen. Alles EIGEN FABRIKAAT I 9 H H en EERSTE KLAS ONDERDEELEN. Levering door geheel Nederland J m GEBR. BUSTRAAN, Ie Boomdwarsstr. 9 en Commelinstr. 58, A’dam

In Culemborg leed L.V.V. een I—o nederlaag bij Fortitudo. Olympia won in Zuilen met 2—l van de reserves van H.M.S.; M.S.V. won met 3—2 van Sémper Avanti dat te Montfoort op bezoek kwam. In B behaalde Constantius een 4—2 overwinning op Alw. Forward te Hoorn; V.V.A.—Zwaluwen eindigde in een 4—2 overwinning voor de thuisclub. R.KA.V. verraste D.O.S.S. door de Westelijke Amsterdamsche met 2—l te slaan. Wilskracht 2—N.E.A. wonnen de bezoekers met 2—l. WESTELIJKE AFDEELING 11.0 De D.H.L.-voorhoede op schot. Leonidas wint in Haarlem van T.Y.8.8. Santpoort begint met een overwinning op Spartaan. – De vierde overwinning van Onze Gezellen. Dat is een verrassing waarop niemand zal gerekend hebben. De D.H.L.-ers die zoo slecht de competitie begonnen waren hebben zich Zondag danig hersteld en de voorhoede is stevig op schot geweest. Van S.J.C. werd met 7—2 gewonnen. Leonidas reisde naar Haarlem om T.Y.8.8. te bekampen en bracht een 4—3 overwinning mee naar de Rottestad terug. Santpoort is de competitie begonnen met een wedstrijd te Rotterdam tegen Spartaan. De Santpoorters wonnen van hun gastheeren met 3—2. Onze Gezellen behaalde de vierde overwinning. Met I—o1—0 werd Graaf Willem aan de Spaame geklopt. Onze Gezellen 3 30 0 6 9 3 H.B.C. 32 10 5 14— 7 Leonidas 21 10 3 6 5 Santpoort 1 10 02 3 2 Q.D.A. 21 01 2 4—3 S.J.C. 31 02 2 6—16 D.H.L. 31 02 2 9—9 Graaf Willem 20 1 1 1 4-5 Spartaan 30 1 21 5 8 TYBB 20 02 0 5—7 Tweede klas. In A won Teylingen met 4—2 van A.D.O. V.V.E. verloor op eigen veld van Blauw Zwart met 4—3. Geel Wit —Leiden eindigde ineen onverwacht gelijk spel. De uitslag, 3—3, is een succes voor de Leidenafen. Lisse—Wilhelmus uitslag niet bekend. In B behaalde V.E.P. te Woerden een verdienstelijke 2—l overwinning op de reserves van Spartaan. Excelsior bezorgde zijn aanhang een geduchte teleurstelling door bij den nieuweling, Geler, met 4—l te verliezen. Oliveo behaalde een 4—2 zege op Graaf Floris. Donk gaat het in lagere regionen gemakkelijker af. P.F.C. werd inde pijpenstad met 7—2 geklopt. HOLLAND TYPING OFFICE DAMRAK 44 AMSTERDAM TEL. 44025, 44625 COPIEEREN – VERTALEN VERMENIGVULDIGEN WERK VAN BUITEN AMSTERDAM WORDT BINNEN 24 UUR TERUGGEZONDEN

Voor de voetballiefhebbers. De firma Hille heeft een prijsvraag uitgeschreven, die voor jonge en ook oudere voetballiefhebbers een buitengewone attractie biedt. De firma gaat een nieuw artikel in den handel brengen en laat nu het publiek raden, welk artikel dat zal zijn. Daartoe heeft zij roode letters laten drukken op de verpakkingen van haar producten en nu heeft men niet anders te doen dan die letters uitte knippen en daarmee den naam van het nieuwe artikel samen te stellen. Wij willen wel verklappen, dat die naam uit negen letters bestaat en dat men die letters inde juiste volgorde moet plakken op een speciaal daarvoor bestemd formulier. Dat formulier is van nu af bij de meeste artikelen van de firma Hille verpakt. Op dat formulier staan alle mogelijke bijzonderheden. Ook de mededeeling, dat de inzending der oplossing op 15 November a.s. wordt gesloten! De ujitslag wordt dan in December bekend gemaakt. ledereen mag zooveel oplossingen (indien voorzien van alle letters) inzenden als hij wil. Nu is het aantrekkelijke voor voetballiefhebbers in deze prijsvraag, dat alle goede oplossers, die niet tot de 25 hoofdprijswinnaars behooren, in ieder geval een prijs krijgen. En wat voor een prijs! Het is een speciaal voor de firma Hille vervaardigd voetbalspel. Het spel is bijzonder boeiend en wij vinden op dit groene tapijt in miniatuur dezelfde spanning terug, die op de echte voetbalvelden heerscht. Het spel is vervaardigd van stevig carton, evenals de erbij behooren twee-en-twintig spelers met bal. Bijgaand plaatje geeft een denkbeeld hoe het spel er uit ziet als de spelers op het veld, dat 78 bij 55 c.M. groot is, staan opgesteld. De suggestie vaneen werkelijk voetbalveld op eenigen afstand gezien, is volkomen. En nu als klap op den vuurpijl de 25 hoofdprijzen, die men kan winnen; 25 prachtige Simplex-fietsen en als de winnaar vaneen fiets nog op school is, dan krijgt de geheele klasse bovendien nog een schoolreisje per autobus. Het vermelden waard* Het is ongetwijfeld een feit, dat het vermelden waard is, dat de R. K. Sportvereeniging H.B.C. te Heemstede dezer dagen het 24e elftal voor de competities kon formeeren. Een elftal speelt inden 1.V.C.8.; drie elftallen inden D.H.V.8.; 3 inde juniorencompetitie van het district Haarlem en 17 elftallen ineen eigen competitie. De samenwerking met de K.J.C. is opperbest in Heemstede. Dat zal feest zijn als het 25e elftal kan worden geformeerd. S MCI A yCAD INTERNATIONAL EN ETES i 2 nCLAMJUII voetbalschoenen – voetbalkleding e 2 goedkooper bij 2 | SCHRIK'S Sporthandel, Haarlemmerdijk 10-12, A’dam 2 j Orig. T.ballen, volle garantie f 8.75 Telefoon 47708

1159