is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 41, 09-10-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Electr. Luxe Broodbakkerij GEORGE H. LAGAS Andreas Bonstraat 40, Amsterdam, Tel. 5361! Leverancier R. K. instellingen

Voor boter, melk en melkproducten is uw adres Coöperatieve Zuivelfabriek De Hoop Bennekom – Telefoon 278 A.T.C. typt en copiëert alles! Speciaal ingericht voor R.K.Vereen. Levert reeds aan vele R.K.lnstell. OVERTOOM 568 – AMSTERDAM- TELEF. 80800 Bemonsterde offertes verplichten U tot niets GEBR. WIERDA, AMSTERDAM. TELEF. 34749 fpedale IfielemnaAevij Montage van rijwielen an motoren. Specialiteit in racewielen STOOM WASCH- EN STRIfKINRICHTING H. B. VAN HOFWEGEN Jzn. Laarderweg 184 – HILVERSUM ~ Telefoon 3832 VLUG – HELDER – BILLIJK CLUB-BESTUREN, wendt U voor de MANFIELD S RELIABLE VOETBAL f 8,25 FRANCO MANFIELD S INVICTA VOETBAL f 9,SO'FRANCO reeds bij vele vooraanstaande R. K. sportvereenigingen over geheel Nederland in gebruik, tot dealleen-importeurs : BECKING & KARFELLE, A’DAM-C. PRINSENGRACHT 729. TELEFOON 30237 Bestelt tijdig een proefbal, waarop 20 % speciale korting, zoodat U voor het volgend saison Uwe meening hebt gevormd en U zeer voordeelig met ons kunt contracteeren. Plaatselijke agenten I gevraagd 'h * A 'ï, ~...

eÜdiés 'ixm.cLe -*!•******** %lePlOB7l (Bem.UJeehdo.z. 19 TLbTteeKi SSSSSSSSSSSSSSSSSm Amsterdamsche Anthraciethandel J, H. W, MAUS Kantoor: Bethaniënstraat 37 – Telefoon 46119 Kloveniersburgwal voor 30-36 Voor Uw sportwedstrijden en gezelschapsritten is Uw adres Eerste Woerdensche Autobusdienst A. van Rooijen, Wagenstraat 20, Woerden, telefoon 158 SANATORIUM Huize O verdonk te Dongen Onder leiding der Broeders van O. L. Vr. v. Lourdes Opname van R. K. Zenuwzieken, Rustbehoevenden Ouden van dagen en Herstellende zieken Bijzonder voor E.E.H.H. Geestelijken I klas (villa) f 450 p. ” Zeer gezonde streek kwartaal Telefoon interc. 9 ~ II klas f275 per kw. n Te bereiken p. klas f 175 kw Prospectus op Tram of Ato IV klas f 150 per kw. aanvraag DETROIT GARAGE MIDDEN WEG 49-51. Tc1.53646. AMSTERDAM Biedt ruime gelegenheid tot stalling van automobielen met en zonder onderhoud. Tevens goed ingericht tot het verrichten van reparaties tegen billijke prijzen en volle vakk. voorlichting. Houthandel Kroonstad Groote sorteering triplex vuren- en grenenhout Amstelveenscheweg 96-120, A’dam (Z.), Tel. 83452 Leden van afdeeling Rotterdam kunnen op vertoon van hun contributiekaart Hecren-Joogeheeren" en Kinderkleeding bekomen tegen winkeliers-inkoopsprijs, dus direct van fabriek tot verbruiker, hetgeen u een voordeel verschaft van ruim 30 % Meer dan 70.000 leden van verschillende combinaties zijn bij ons aangesloten. M ARCO’S KLEEDINGMAATSCHAPPIJ LEUVEHAVEN 151b ROTTERDAM T Dagelijks van 8,30 tot 5,30 u. Onze magazijnen zijn I 's woensdags „ 8,30 ~ 7,00 u. aeoDend I ’s ,, 8,30 ~ 7,00 u. 3 H J ’s Zaterdags ~ 8,00 „ 6,00 u.