is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 44, 30-10-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooals een stralende vlinder de aandacht boeit, zoo moet Uw drukwerk in glans en schoonheid de oogen streelen. Bestel daarom Lumax-drukwerk en uw onkosten geven 100%. Drukker ij Lumax – Utrecht

Vraagt prijsopgaaf voor Uw Sportartikelen op elk gebied, bij de Eerste Amsterdamsche Sport-Centrale De Boer en de Jonge Meidoornplein *9 Albert Cuypstraat 54 Amsterdam Het is het goedkoopste adres DANSINSTITUUT C. J. DE JONG 2e HELMERSTR. 21-23. AMSTERDAM v/h Huize De Liefde, Telefoon 81035 Uitsluitend voor den R. K. Middenstand. Club- en privélessen | Wij allen rijden met touringcars van BRILMAN | U toch zeker ook? 111 ENSCHEDE – HENGELOSCHESTRAA! 74 – TELEFOON 5500 |j||

N.V. ALGEMEENE BIOSCOOP ONDERNEMING DIRECTIE; GEBR. MIEDEMA Onze theaters staan overal in het teeken der bijzondere belangstelling van sportvrienden, omdat onze programma’s, samengesteld uit de meest vooraanstaande filmproducties, op hoog peil staan. CINEMA PALACE HENGELO (0) LUXOR DEVENTER LUXOR ZUTPHEN LUXOR MEPPEL HARMONIE LEEUWARDEN DE WAAG SNEEK Theaters, die den toon aangeven f f f ■ ■ ■ Uw dansleeraar? ♦♦♦ Schröderl HAARLEM Nassaulaan 1, telefoon 11045 Raamsingel 30. Hl DelMe Stoomwasscherlj v.U.v. Osse'en Oostsingel 151-152 – Delft – Telefoon no. 166 ELECTRISCHE LIMONADEFABRIEK KO 0 LZU URHA N D El WIJNEN, LIKEUREN P. VERLAAN & ZN. VEENESTRAAI 56 – LEIDSCHENDAM – TELEFOON 75

Vanaf heden is buiten het ongeëvenaarde „T RIAN G L E” thans ook bij ons verkrijgbaar het alombekende TOURNAMENT CHALK De prijzen voor beide soorten zijn: Per doosje 75 cent plus event. vracht – Per half gros f 4.50 fr. huis- Per gros f 8.50 fr. huis ü. M. H. ALBERS (aileen-imporleur) JACOB VAN LENNEPKADE 58-60, AMSTERDAM-W. (Telefoonnummer 82494) Stort f 0.85 op postrekening 212903 en U ontvangt proefdoosje; te vermelden Triangle of Tournament.

1266