is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 44, 30-10-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OFFICIEEL

_ •(Jür.inunschen, ijÊm ÉjjjjMB VAh UJEPEN tfOLE N DAM iet .eniqite »■ K. Hotel fet plaatie R.K.F. Commissies. Benoemd zijnde volgende commissies: Radiocommlssie: Pater F. L. Esser 0.E.5.A., voorzitter; rector Vissers en M. Verstegen, secretaris. Speiregelcornmissie; J. Stufkens, voorzitter; F. van Veen en N. van Wijk, leden; M. Verstegen, secretaris. elftalcommissie: Deze zal bestaan uit 2 leden door iederen aangesloten bond aan te wijzen, die uit nun midden een keuze-commissie kiezen van 3 leden. De overige leden fungeeren als adviseerende leden. Overschrijving gevraagd door: J. A. Peters van Helmondia te Helmond (K.N. V B.) naar Mulo, Helmond (1.V.C.8.—R.K.V.8. Bosch) per 22 November 1934. Grégoire, van Unitas Straturn (8.V.8.) naar T.S.V., Eindhoven (1.V.C.8.—R.K.V.8. Bosch) per 26 November 1934. P. J. v. Rixtel van Bossche Boys (K.N.V.8.) naar S.V.D., Den Bosch (1.V.C.8.—R.K.V.B. Bosch) per 26 November 1934. P. L. Huys, van Tegelen (K.N.V.8.) naar Grande Vitesse, Maastricht (1.V.C.8.—R.K.L.V. B.) per 27 November 1934. N. Lambrix, van M.V.V., Maastricht (K.N.V. B. , naar W.V.V., Maastricht (R.K.L.V.8.) per 2. November 1934. Reitz, van S.V.S., Maastricht (K.N.V.8.) naar R.K.F.C.M., Maastricht (R.K.L.V.8.) per 28 November 1928. M. Gregoire, van Unitas, Straturn (8.V.8.) naar T.S.V., Eindhoven (R.K.V.B. Bosch—l.V. C. per 29 November 1934. W. P. v. Maasakkers, Nuenen van H.V.V. Helmond (K.N.V.8.) naar Nuenen te Nuenen (R.K. V.B. Bosch) per 30 November 1934. Royementen. Gerehabiliteerd: W. Otten (Herwensche Boys—R.K.U.V.8.) LV.C.B. Promotie- en degradatieregeling (Oost). De kampioenen van de Oostelijke 2e klas afdeelt gen A, B en C spelen met nummer laatst van dele Klasse Oost om twee plaatsen inde le klasse Oost. Strafcommissie. 1. De spelers J. 80l en G. Scholtes van P.F.C. worden in verband met hun optreden inden wedstrijd Oliveo—P.F.C. geschorst voor den tijd tot P.F.C. 1 drie competitiewedstrijden zal hebben gespeeld. 2. De speler Fr. Vera van Uno Animo wordt in verband met zijn optreden inden wédstrljd Uno Animo—Sarto geschorst voor den tijd tot Unp Animo 1 drie competitiewedstrijden zal hebben gespeeld. 3. De speler A. Keehnen van Spartaan wordt in verbana met zijn optreden inden wedstrijd Graaf Willem—Spartaan geschorst voor den tijd tot Spartaan 1 twee competitiewedstrijden zal hebben gespeeld, de speler C. v. Venrooy van Spartaan wordt in veroand met zijn optreden in dien wedstrijd ernstig gewaarschuwd. In verband met zijn optreden inden wedstrijd Lachappelie—üostemout wordt de speler C. Snoeren van Oosterhout geschorst voor den tijd tot Oosterhout 1 drie competitiewedstrijden zal hebben gespeeld; de speler Tn. Smits van Lachappeile wordt gewaarschuwd zich van al te forsch spei te onthouden. o. In verband rnet het optreden van het pubheK bij den wedstrijd Vep—Celer wordt Vep opgedragen te zorgen, dat het publiek zich ordelijk gedrage. ó. De speler H. Hoeppermans van Laura wordt gewaarschuwd zich van ongepaste uitdrukkingen en critiek op de leiding van den scheidsrechter te onthouden in verband met zijn optreden hu den wedstrijd Laura—Bleyerheide. Aan Laura wordt opgedragen te zorgen, dat de supporters M. Haeren en C. Hubben geaurende twee jaar het terrein bij wedstrijden niet meer betreden.

In verband met zijn optreden bij den wedstrijd V.V.Y.—V.V.Z. wordt de speler G. Haver-

zaad van V.V.Y. geschorst voor den tijd tot V.V.Y. 1 twee competitiewedstrijden zal hebben gespeeld. 8. In verband met zijn optreden bij den wedstrijd Brabantia—Best Vooruit wordt de speler C. Peels van Brabantia geschorst voor den tijd tot Brabantia 1 zes competitiewedstrijden gespeeld zal hebben; de speler M. Strijbosch van Best Vooruit wordt geschorst voor den tijd tot Best Vooruit drie competitie Jstrijden zal hebben gespeeld. Beide straffen met aftrek van die wedstrijden tijdens welke de spelers voorloopig geschorst waren. 9. In verband met zijn optreden inden wedstrijd Zwaluw—S.V.D. wordt de speler J. Boeren van S.V.D. geschorst voor den tijd tot S.V.D. 1 zes competitiewedstrijden zal hebben gespeeld onder aftrek van die wedstrijden tijdens welke hij voorloopig geschorst was. 10. In verband met het optreden van het publiek bij den wedstrijd P.F.C.—Vep wordt P.F.C. gestraft met het voorwaardelijk spelen zonder publiek voor drie wedstrijden. Proeftijd dit seizoen. De secretaris van P.F.C. wordt gewaarschuwd zich van ongepaste uitdrukkingen te onthouden. 11. In verband met zijn optreden bij den wedstrijd Linne—Grande Vitesse mag de heer J. Boots van Grande Vitesse niet meer als grenswachter fungeeren. Rectificatie. De publicatie van het besluit der strafcommissie, dat de speler W. Schermer van Vic in verband met zijn optreden inden wedstrijd V.V.Y. —Vic voor 2 wedstrijden geschorst is, moet zijn: Overgenomen van de vereeniging Vic de schorsing voor 2 wedstrijden van den speler W. Schermer. Voorloopig geschorst. De speler J, Buelens van V.S.V. is voorloopig geschorst en de speler Th. Kerkvliet van Leiden wegens niet inzenden verantwoording. Terreincommissie. Goedgekeurde terreinen; W.V.C., Wagenberg; Vios, Beers; Vlljmensche Boys, Vlijmen. Gespeelde wedstrijden. Op grond van artikel 81 huishoudelijk reglement is overspelen gevraagd van de volgende wedstrijden; Z.V.V.—W.V.C., door W.V.C. D.V.C.—Z.V.V., door D.V.C. T.S.V.—Krekels, door T.S.V. Verder vervalt, ingevolge besluit bestuurscommissie de uitslag van den wedstrijd Mevo 2 Waspik. Uitslagen 28 October. Ie klasse Z 1 Kimbria—Kerkrade, terr. afgek. R. —Caesar, 2—lo, C. Vallen Valkenburg—R.K.O.N.S., 3—4, M. Frauenfelder Volharding—Sitt. Boys, terr. afgek. Z 2 S.V.B.—R.K.T.V.V., 4—l, J. Teney Dongen—Brabantia, I—s, J. Heesakkers Mulo—Best Vooruit, 3—l, C. Vonk Wilhelmina—Venlosche Boys, s—o, A. Greve Gennep—Kolping, I—4, A. v. Beers O 1 Altior—Quick, 5—5, A. v. Hasselt De Zweef—V.D.Z., o—o, H. Bokstart 1) Emos—5.D.0.U.C., I—2, H. v. Hall ’s-Heerenberg—Vosta, I—2, J. Jansen W 1 Volendam—E.M.M., 7—2, F. Vianen H.M.S.—Wilskracht, 3—l, H. Wentholt Dem—V.V.Z., I—o, D. Haverkorn V.V.Y.—S.D.O., 4—2, W. Schimmel De Meer—Vic, 2—6, W. Laarmans W 2 Graaf Willem—D.H.L., I—s, j. iiolterhues Leonidas—Santpoort, terr. afgek. Tybb—H.B.C., 2—7, F. v. Veen S. —Onze Gezellen, 2—2, J. Janssen Spartaan—G.D.A., 3—o, Js. Knappers 2e aiasse Z la Be Quick—R.K.K j.V., 3—2, J. Daniëls Rapid—Marsana, 5—2, W. Hermans Caesar 2—V.C.L., I—o,1—0, M. Rijken Havantia—Amstenrade, I—2, J. v.d. Broek E.V.V.—V.T.V., o—l, L. Krans DRAISMA -vats-VALKENBURG’S LEVERTRAAN-'. LEEUWARDENS

Voor* INSIGNES (EMAILLE EN GEWEVEN ENZ. VLAGGEN en FIE I’SVLAGGETJES Fa. C. I. GOTTSCHALK Weteringschans 95, Tel. 50686, A'dam Z lb V.V.H.—Kaalheide, 2—2, H. Heidendahl Sportieve Ster—Laura, 4—l, L. Bastlan Sportclub—Hopel, 2) Z 1c Grande Vitesse—Swalmen, I—3, H. v. Wunnik D. —Belfeldia, 3—o, A. Vromen 3) Hornia—Meijel, I—7, J. Übachs Panningen—Linne, 2—l, M. v. Roy 4) Nivea—Steyl, o—3, J. Dirks Z 2a Do va—Nieuw Borg vliet, 2—2, Th. v.d. Aa Mevo—B.S.C., 5—2, H. C. Hoen 5) Rac—Gilze, 2—4, J. v. Heumen Oosterhout—S.D.O.R., I—o, A. v. Gils Z 2b V.V.S.—G.V.V., 5—3, Jac. v. Hoof B.V.V. Hercules—Zwaluw, I—l, J. Klokgieters Odi—Bladella, I—l, J. M. Luyten S.V.D.—Roda, 3—3, M. C. v.d. Heuvel Z 2c M.V.V.—D.E.V., 2—5, P. Bakker Boxmeer—V.V.L.K., 6—l, L. Cleophas Wanssum—Servatius, scheidsrechter verh. Juliana—Brakkenstein, 3—2, Th. Elias O la Blauw Wit—Leones, I—3, G. v.d. Wiel Noviomagum—Eendracht, I—2, Th. v. Alst S.C.E.—B.V.C., o—o, F. v.d. Gender O lb Velox—Swift, 2—l, J. Köpp Entos—Lob. Boys, 5—9, Th. Harmsen O 1c Losser—Vogido, I—4,1—4, A. Geerdink Quick 2—Grol, o—6, G. Thijssen Denekamp—H.A.C., 3—2, H. Hollink W la Amersfoort—Fortitudo, 5—2, P. L. Wouterse E. 2—Semper Avanti, 2—2, H. Dekker Zwaluwen Vooruit—H.M.S. 2, s—o, L. Hoeboer Olympia—L.V.V., 2—o, L. Braun W lb V.V.A.—Always Forward, 2—3, J. v. RooY R. —Zwaluwen, I—o, G. Vollenbroek Vitesse—Nea, I—4, J. Reekers Wilskracht 2—Constantius, I—2, L. Pirovano W 2a Santpoort 2—Blauw Zwart, I—s, H. Grijmans Wilhelmus—Leiden, 3—3, J. Thomassen Geel Wit—V.V.E., I—7, H. Piët A.D.O.—Lisse, I—l, A. Houtman W 2b Excelsior—Graaf Floris, 3—l, C. de Brabander P.F.C.—L. en S., 5—4, E.v. Haasteren Celer—Donk, s—l, A. H. Martin Oliveo—Vep, 4—2, D. Hofstede 3e klasse Z 2a W. v. O.—Halsteren, 4—4, J. Ariëns Waspik—W.V.C., 3—o, J. L. Roks Virtus—Mevo 2, 4—l, C. J. de Regt S. —Dongen 2, 2—5, L. Leyenhorst Z 2b Desk—Oss, 2—l, W. F. Slee Velocitas—Uno Animo, 4—4, G. v. Eijk Vlljmensche Boys—Sarto, I—l, W. v. lersel Z 2c Mierlo Hout—Mulo 2, o—-1,0—-1, H. Machiels E.L.I.—N.W.C., 5—2, P. H. Vos Deurania—Kolping 2, 2—3, H. C. v.d. Heuvel Z 2d O.D.C.—Krekels, I—o, J. v.d. Oetelaar Rood Wit—B.S.V.,--1, A. H. Dubach V.S.V.—IT.S.V., o—4, H. v.d. Ven St. Mich. Gestel—Wilhelmina, 4—2, J. F. de Laat Z 2e Udi—Gennep 2, 5—2, B. v. Heek Oeffelt—Sevenum, 2—l, J. H. Frank Berghem—Constantia, 3—l, W. Loonen 1) Na 40 minuten gestaakt wegens ongeval. 2) Scheidsrechter niet opgekomen. 3) 27 minuten voor het einde gestaakt wegens regen. 4) 25 minuten voor het einde gestaakt wegens regen. 5) Na rust stheidsrechter M. A. Lint. Programma 11 November. le klasse Z 1 Volharding—Kimbria, 1.30 uur, P. AriënS Chèvremont—K.N.V., L. Krans Z 2 Dongen—Gennep, J. v. Heumen Best Vooruit—Kolping, M. Frauenfelder Mulo—5.V.8., C. Vonk Venlosche Boys—Brabantia, J. v.d. Broek Wilhelmina—R.K.T.V.V., F. Broos O 1 Emos—Altior, H. v. Hall Quick—De Zweef, H. Bokstart Treffers—Vosta, H. Wentholt W 1 H.M.S.—De Meer, W. Schimmel V.V.Z.—Volendam, F. Vianen Wilskracht—5.D.0., E. van Haasteren V.V.Y.—Dem, W. Laarmans W 2 Tybb—Santpoort, G. Starren S.J.C.—H.B.C., J. Holterhues

1284