is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 44, 30-10-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NA DE MATCH NAAR MABI Kleine Gracht 24, Te1.1039 Maastri ch t

R-KX.V.B. Spreekuur secretaris-penningmeester en competitleleider. Van de gelegenheid om bovengenoemde functionarissen te spreken op het gebruikelijke spreekuur des Dinsdagsavonds wordt een te overmatig gebruik gemaakt. Meermalen voor bespreking van zeer ondergeschikte zaken, die telefonisch en schriftelijk kunnen worden afgedaan. Mondelinge besprekingen moeten dan ook beperkt blijven tot de behandeling van belangrijke zaken waarbij een ■ mondelinge toelichting van belang is. Een mondeling onderhoud zal daarom als regel inden vervolge alleen toegestaan worden als dit te voreTi is overeen gekomen. Adreslijst. Blz. 8. Terreincommissie. Vervanging en aanstelling inspecteurs: Kring II: H. Roderburg, a. d. kerk 117, Berg en Terblijt. Kring IV: P. Ramakers, Min. Ruijsstraat 1, Lucterade. Kring VII: H .Stevens, Markt C 93, Grathem. Blz. 11. Bestuur kring Venlo: D. Schijven vervalt. Secretaris-penningmeester en competitieleider wordt H. van Hoorn. Blz. 46 opnemen de vereeniging; R.K.M.S.V. te Weert. T.Z.O. a. langs de spoorlijn bij wachtpost 33. l>. bij het terrein. c. roode trui met z\yarte broek. d. e. Jan Nouwen, Moesdijk 59, Weert. Ingekomen protest. No. 4 van R.K.B.F.C. betreffende wedstrijd R.K.B.F.C.—P.S.M. Het protest wordt niet in behandeling genomen wegens vormgebrek. Scheidsrechters! ijst. Opnemen: 165 H. Dohmen, Dorpstraat 212, Berg aan de Maas. 166 H. J. Kempen, Koningin Emmastraat 1, Eijgelshoven. 167 H. V&nhommerig, Steenbergstraat H 1, Bocholtz 168 A. H .van Workum, Jacob van Maerlantstraat 5, Heerlen. Adresverandering: 44 A. A. Verbeuken, Laurentiusplein 55, Voerendaal. Afgevoerd wegens lidmaatschap moderne organisatie: 42 C. Janssen, Heerenweg 121, Heerlerheide. Dispensatie. Verleend aan F. Creusen, P. Baven en Th. van Loo van Zwartwit van het le naar het 2e elftal, ingaande 4 November. Hooger-elftalopgaven. Ten aanzien van de hooger-elftalopgaven zij nogmaals meegedeeld dat de verstrekte opgave van kracht blijft totdat deze dooreen nieuwe wordt vervangen, welke nieuwe opgave geldig wordt op den eersten van de maand daaropvolgend, indien de opgave inde maand van inzending voor den 23en door den bondssecretaris werd ontvangen. Bondswedstrijd 11 November. Zuid-Limburg—Rotterdam-Haagsch stedenelftal. Caesar-terrein te Beek. Aanvang 2 uur. Voor het Zuid-Limburgsche elftal zijn aangewezen de navolgende spelers: Ries (Chèvremont), Gijzen (Rapid), van de Leur (R.K.V.V.L.), Arets (Bleijerheide), Heijemath (Bleijerheide), van de Boom (Valkenburg), van den Hoff (Kerkrade), Arnoldts (Kerkrade), Everts (R.K.0.N.5.), Paternotte (Valkenburg), Claessens (Sitt. Boys), Heljdendahl (Valkenburg), Rings (Valkenburg), Peters (Valkenburg) en Snijders (Geleen). R.K. Limburgsche Voetbalbond, L. H. BEURSKENS, secretaris-penningmeester. Uitslagen van Zondag 28 October. Overgangsklasse A St. Pieter—Valkenburg 2, B—l Marsana 2—R.K.V.V.L. 2, I—2 B R.K.O.N.S. 2—K.N.V. 2, 6—3 R.K.V.V.V.—V.V.H. 2, 2—o Spekh.h. Boys—Hendrik, in onderzoek R.K.B.S.V.—Hoensbroek, 3—2

C sitt. Boys 2—Roosteren, 3—2 Nuth—Almania, o—4 1.V.5.1—8.V.C., 2—2 Vaesrade—Rumpen, 4—l D Leeuwen—F.C.V., o—l Tiglia 2—R.V.V., 2—7 E V.V.V.—Swolgen, 4—2 Top—De Valk, I—s Dev 2—M.V.C., I—o Excelsior—H.V.C., 3—l F Montagnards—Vitesse 3, s—l5—1 Stormvogels—H.R.C., 3—2 Astrantia—W.V.C., 6—o Eendracht—W.F.C., 4—2 le klasse A W.V.V. 2—F.C.M. 2, 2—l Rothem—St. Pieter 2, 2—2 * R.K.V.V.L. 3—Broekhem, I—l B -Simpelveld—Limmersia, 5—4 R. —Victoria, I—l C R.K.V.V.K.—R.K.K.V.V., I—o D Hoensbroek 2—N.V.C., I—l D.W.S.—Passart, 3—l E Caesar 3—Krawinkel, 2—2 D.V.V.—Buchten, s—o Ria—O.V.C.S., I—31—3 F Walburgia—F.C.H., in onderzoek Sna—E.V.V. 2, 5—2 Linne 2—-Koningsbosch, 2—3 G Brevendia—Nivea 2, 4—l V.V.S.—Merefeldia, o—l0—1 H R.V.V. 2—Tiglia 3, 3—l Baarlo—D.S.S. 2, s—o5—0 Venlosche Boys 2—Vios, 2—4 S. 3—D.5.0., I—2 J H.V.C. 2—Aurora, 6—2 Horst—Hegelsom, .5—2 2e klasse A P.S.M.—Be Quick 2, 4—l A.S.V.—Kimbria 3, 9—2 B A.V.V. 2—Parthy, o—7 Oranje—F.C.S., B—o Valkenburg 4—Simpelveld 2, 2—l C R.K.O.N.S. 3—R.K.T.S.V. 2, 3—o R. Hopel 2, 4—3 D Minor 2—R.K.W.S.V., 2—o Beersd. Boys 2—Sportieve Ster 2, I—21—2 F Koningsbosch 2—Born, o—2 S. Sna 2, 4—3 Susteren 2—G.V.C., I—3 G Roggel—Wilhelmina* 3b, I—2 R.K.W.V.V.—V.V.M. 2, 6—o Neeritter—Hornia 2, I—o H.F.C.—Ospel, 9—2 H Meyel 2—S.V.B. 4, 4—l Belfeldia 2—Panningen 2, I—7 Venlosche Boys 3—Gr. Vitesse 2, o—40—4 Koningslust—M.V.C. 2, 2—2 J Sevenum 2—Brughusia, o—B America—G.F.C., I—3 De Valk 2—Griendtsveen, B—o8—0 3e klasse A Bunde 2—Borgharen 2, 6—2 lason 2—V.C.L. 3, 3—2 B V.T.V. 3—Schoonbron, I—21—2 De Ster—B.S.V., 6—l F. 2—R.K.S.V.V. 2, I—o C J.W.-Boys—R.K.E.V.V. 2, 3—3 D Hendrik 2—Benzenr. Boys 2, 4—3 R. 3—R.K.S.V.B. 2, 3—2 Heksenberg 2—Hoensbroek 3, B—o8—0 Rumpen 2—Schinv. Boys 3, 4—2 E B.V.C. 2—S.C.S. 2, 7—2 N. 2—Schinv. Boys 2, o—3 Heisterbrug—D.W.S. 2, I—4 F Born 2—Volharding 3, 2—4 G. 2—Orienta, 2—2 O. 2—D.F.C., I—4 Geulsche Boys—D.V.V. 2, 3—o G T.V.V.—Wilhelmina 4, 3—2 H Vios 2—D.S.S. 3, I—l S. s—Panningen 3, 7—l U.W.O.—Grashoek, 3—4 J Hegelsom 2—Top 2, 2—l R.K.V.V.C.—America 2, s—o K L.V.C.—Wansum 2, 7—l Concordia 2—V.V.V. 2, B—o W.F.C. 2—lJsselstein, I—lo Dev 3—De Valk 3, 2—l L Pelikaan—Eendracht 2, o—9 H. 2—Stormvogels 2, 7—o Vitesse 4—Ottersum 2, o—l0—1 De niet vermelde wedstrijden vonden geen doorgang of moesten in verband met den regen gestaakt worden. Ook deze laatste wedstrijden worden reglementair opnieuw vastgesteld voor zoover dit staken door den scheidsrechter geschiedde. Programma voor Zondag 18 November. Overgangsklasse A F.C.M.—Marsana 2, Valkenburg 2—Wolder, St. Pieter—W.V.V., Zwartwit—R.K.V.V.L. 2, A.V.V.—Juliana B V.V.H. 2—Hendrik, R.K.V.V.V.—Spekholzerh. Boys, R.K.T.S.V.—R.K.B.S.V., K.N.V. 2 Hoensbroek R.K.E.V.V.—Gulpen, Beersd. Boys —R.K.O.N.S. 2 Bezoekt te Si 11 ar d steeds Forum het meest gerenommeerde theater van Sittard

Bezoekt te Hoensbroex Akerstraat het Luxor-theater Een van de mooiste theaters met de mooiste en allernieuwste schlagers C Almania—Nuth, B.V.C.—Vaesrade, Susteren--1' Sitt. Boys 2, I.V.S.—R.K.N.V.V., Rumpen D V.V.M.—Tiglia 2, Leeuwen—S.V.B. 2, G.V.V. —F.C.V., 1.V.0.—R.V.V. , E V.V.V.—H.V.C., Dev 2—De Valk, M.V.C.-" Swolgen, Excelsior—B.V.V. F Montagnards—Eendracht, H.R.C.—Vitesse 3», W.F.C.—Ottersum, Astrantia—Stormvogels, j le klasse A Kimbria 2—Bunde, Borgharen—Rothem, W.V- j V. 2—St. Pieter 2, Broekhem—F.C.M. 2. | V.C.L. 2—R.K.V.V.L. 3 B Valkenburg 3—lason, V.T.V. 2—Simpelveld» I Limmersia—Victoria C Chèvremont 2—R.K.V.V.K., Bleyerheide 2—" I Kerkrade 2, R.K.K.V.V.—Lichtenberg D D.W.S.—D.F.C., Adveo—S.V.M., Schinv. Boy* I —Amstenrade 2, Hoensbroek 2—Passart E Volharding 2—I.V.S. 2, Caesar 3—Geleen 2» D. —Almania 2, Buchten—O.V.C.S. Ria-* Krawinkel F F.C.H.—Walburgia, Koningsbosch—S.N.A*» E. 2—Unitas, Schilberg—Linne 2 G Merefeldia—V.V.S., Witzwart—Wilhelmina 33; Nivea 2—Boekcel H R.V.V. 2—Vios, S.V.B. 3—Venlosche Boys 2. | Baarlo—Tiglia 3, D.S.O.—D.S.S. 2 J Horst—Kronenberg, Meterik—Aurora, H.V.C* 2—Hegelsom 2e klasse A Wolder 2—Rapid 2, R.K.H.S.V. 2—A.S.V.» i S.C.S.—F.C.M. 3, Kimbria 3—P.S.M., R.tf* B.F.C.—Be Quick 2 B Parthy—A.V.V. 2, Oranje—Valkenburg 4, Siiö' heiveld 2—Sportclub 2, S.Y.—F.C.S. C Haanrade 2—R.K.T.S.V. 2, Benzenrader Boy* —R.K.O.N.S. 3, R.K.V.V.K. 2—R.K.S.V.V.» I Kerkrade 3—R.K.H.B.S. D Vaesrade 2—Minor 2, V.V.H. 3—R.K.V.V.V. 2< R.K.W.S.V.—Beersd. Boys 2, Passart 2—Sport* Ster 2 E G.S.V.—S.V.S. 2, R.K.N.V.V. 2—Havantia 3 F Sitt. Boys 3—Echter Boys, G.V.C.—KoningS' bosch 2, S.N.A. 2—Susteren 2, Born—S.V.S. G Unitas 2—Ospel, Wilhelmina 3 B—V.V.M. 2. R.K.W.V.V.—Hornia 2, Roggel—H.V.V, 2» Neeritter—H.F.C. H Belfeldia 2—M.V.C. 2, Koningslust—Meyel 2» Grande Vitesse 2—S.V.B. 4, Venl. Boys Baarlo 2 J America—Griendtsveen, De Valk 2—G.F.C. 3e klasse A Bunde 2—R.K.V.V.L. 4, W.V.V 3—R.K.B.F.C' i 2, lason 2—St. Pieter 3 M P.S.M. 2—Borgharen 2, St. Pieter 4—Kimbri* 4, R.K.V.V.L. s—Twino B Schoonbron—Zwartwit 2, B.S.V.—De Steh F. 2—R.K.5.V.8., R.K.S.V.V. 2—V.T.V. 3 C J. W. Boys—Kerkrade 4, R.K.K.V.V. 2-^ Bleyerheide 3, R.K.O.N.S. 4—R.K.E.V.V. 2» Kaalheide 2—Hendrik 3 D Hendrik 2—Hoensbroek 3, D.F.C. 2—Schink Boys 3, R.K.S.V.B. 2—Benzenr. Boys 2, Sport* Ster 3—Rumpen 2, Heksenberg 2—R.K.T.S.V. 3 E Nuth 2—B.V.C. 2, Heisterbrug—Schinv. Boy* 2, Amstenrade 3—S.C.S. 2, D.W.S. 2—Adveo 3 F Krawinkel 2—Geulsche Boys, O.V.C.S. 2-"' G. 2, L.F.C.—Born 2, Orienta—Volhar' ding 3 G Brevendia 2—Wilhelmina 4, V.V.A.—Witzwart j . 2, R.K.M.S.V.—Wilhelmina 4 H Vios 2—Grashoek, S.V.B. s—Quick, Panninge*l 3—E.S.V., D.S.S. 3—U.W.0., V.V.C.—Ivo 3: J G.F.C. 2—R.K.V.V.C., Hegelsom 2—Meterik 2/, Top 2—America 2 K De Valk 3—Concordia 2, L.V.C.—W.F.C. 2- B.V.V. 2—D.E.V. 3, Ysselstein—V.V.V. 2 L Stormvogels 2—H.R.C. 2, Pelikaan—Montag' nards 2, Eendracht 2—Vitesse 4 Competitie-indeel ing. Derde klasse A: vervallen: P.S.M. 2, Borê' I haren 2 en Kimbria 4. Derde klasse M (nieuwe afdeeling): P.S.M. 2< Borgharen 2, Kimbria 4, St. Pieter 4, R.£' j V.V.L. 5, Twivo en Geulsche Boys 2. Derde klasse C: ingedeeld; Hendrik 3. * j Besluiten. De A.V.V.-speler Pisters, aanv. in wedstrijd Simpelveld 2—A.V.V. 2 is voor den eerstvol' « genden wedstrijd van A.V.V. 2 geschorst. < Wijziging schorsing. De R.K.T.S.V.-speler P. vonden Hoff is nadef geschorst tot 1 December a.s. Boete wegens niét gereed op het aanvangsuiK' ? No. 93. Marsana (Marsana 2—R.K.V.V.L. 2)' * S 1 —.

1288