is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor aanleg van NIEUWE of doorzaaiing van BESTAANDE SPORTVELDEN leveren wij billijk, speciaal voor sportvelden eigen geteelde zaden. Schriflelijks adviezen, plannen en begrooting kosteloos. Prospectus van zaden, aanleg en onderhoud, gratis verkrijgbaar bij B. VAN ENGELEN, Zaadselectiebedrijf – speciaal grassen – Vlijmen

TAXI NOODIG? SÜVuVfïx7 burgemeester knappertlaan 2—4 Schiedam SPECIAAL ADRES VOOR TROUW- EN ROUW AUTO’S 1 n;»lran nn ELECTRISCHE FABRIEK j, Uirkcn cn zonen van minerale wateren Neemt proef van mijn speciaal bereide ORANJE C. D. Koolzuurhandcl en Heineken’s bieren POORTSTRAAT 9-11 – HAARLEM – TEL. 10530 CAFé CONCORDIA BART v.d. LELY Jr. 2 billards. – Vergunning. – Vergaderzaal disponibel. Oost Zeedijk 56, Rotterdam. Telefoon 53475. riINWASSCHERIJ HAAK Eigenaar S. C. v. «1. Hoes Mr. Cornellssiraol 33-35, Haarlem. Tel. lotto Speciaal voor Sporthleeding STAATSMIJN PRODUCTEN TAKKEN’S BRANDSTOFFENHANDEL N.V VERKOOPKANTOOR VOOR UTRECHT DER STAATSMIJNEN WITTE VROUWENSINGEL 84-85 – TELEF. 13904 (2 lijnen) DANS SCHOOL (OH. KUIPERS CLUB- EN PRIVÉLESSEN Torenstraat 4 te den Haag. Telef. 111103 A. W. MAAS v.h. Gebr, Nienaber Timmerman, Metselaar en Makelaar Werkplaats Spuistraat 285, Amsterdam, Tel. 45357 MEDAILLES Goedkoopste adres: KRANSEN J. MEIJER Fred. Hendrikplantsoen 3, Amsterdam. Tel. 84164 GETAANDE VOETBALöOALNETTEN van Superieur Manlla Iwine en afgezet met prima touwwerk f 12,- per stel. Zware kwaliteit f 14,-. Op aanvraag wordt een stel zonder eenige verplichting op zicht gestuurd. \ P. J. Stekelenburg – Bontekoestraat 5- IJmuiden Sportlui bezoekt op uw tochten CAFÉ-RESTAURANT HET POSTHUIS A. Witteveen Gzn.. Heerenveen Tel., 73 Vpor Uw sportwedstrijden en gezelschapsritten is Uw adres terste Woerdensche Autobusdienst A. van Rooijen, Wagenstraat 20, Woerden, telefoon 158

Bezoekt te Den Helder Tivoli-theater en de Witte Bioscoop zorgen steeds voor goede programma’s Bezoekt te Hoorn steeds het Victoria-theater Wij brengen steeds de beste films Gezelligheid en goede films vindt u te Amersfoort Alleen in City-theateren Rembrandt-cinema BEZOEKT TE PURMEREND CINEMA SCHINKEL De beste programma’s Toch is Rong-! Dealer Harkt 19, Bergen op Zoom, ooh (iel theater voor tl Gaat naar Luxor-theater te Roosendaal. ledereen doet het. Het theater met de Schlagers Gesnoekt te Mitversum 'Centraal en dftoratheater Jtllccnvcrtooniné sreefti ■f Ufo- en JU et v o-films HARMONIE-BIOSCOOP Tilburg Vertoont Metro Goldwyn Mayer-films Bezoekt Leldens meest intieme bioscoop Casino-flieafcr üoogewoerd 49 – Leiden – Teleioon 1919 SANATORIUM Huize O verdonk te Dongen Onder leiding der Broeders van O. L. Vr. v. Lourdes Opname van R. K. Zenuwzieken, Rustbehoevenden Ouden van dagen en Herstellende zieken Bijzonder voor E.E.H.H. Geestelijken I klas (villa) f 450 p. Zeer gezonde streek kwartaal Telefoon inferc. 9 ™ , ~ II klas f275 perkw. n Te bereiken p. ffl klas f m kw Prospectus op Tram of Ato IV klas f 150 perkw. aanvraag