is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 47, 20-11-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAAN?... GOED!... Maar dan ook in GRONINGEN naar de bek nde en populaire CINEMA-PALACE Perfecte geluidsinstallatie. De best verzorgde programma’s. Gezellige sfeer. Het leidende theater. Exploitatie door de N.V. THEATERMIJ. VAN DE NEDERLANDSCHE BIOSCOOPTRUST

Spelregelvragcn. (Rubriek verzorgd door de spelregelcommissie der R.K.F.) Van W. te M, vraagt: Ik floot voor aanvallen van den doelverdediger, doch deze kon zich niet beheerschen en sloeg en schopte den speler, die hern aanviel. Ik had dus reeds gefloten voor aanvallen van den doelverdediger, doch de straf, die de keeper moet ondergaan, is grooter. Welke straf moet nu worden toegepast? Antwoord: De eerste straf moet worden toegepast. Aan de verdedigende partij wordt dus een vrije schop toegekend. Dat neemt niet weg, dat u dien doelverdediger natuurlijk buiten het veld zendt en den bond rapporteert hetgeen geschied is. Dezelfde vraagt: Een speler begaat een overtreding: ruw spel. De scheidsrechter fluit en geeft een strafschop. Doch de aanvoerder stuurt dien speler van het speelveld. Mag nu de scheidsrechter zulk een speler weer laten invallen op aanvraag van den aanvoerder, omdat hij ziet, dat zijn elftal door die straf te veel verzwakt is? Antwoord: De betreffende speler heeft zonder toestemming van den Met Kerstmis PARIJS-VE R S A I L L E S 4 dasen f 37,50, 5 dasen f 43,50, alles inbesrepen Vraast nu reeds inlichtingen Reisbureau: THE CONTINENTAL EXPRESS WILLEM 11-STRAA *. TELEFOON 2454. TILBURG

Dl Het Sporthu oe netten w ( Doetinche» scheidsrechter het speelveld verlaten en mag dus niet me8 medespelen. Zie regel 2, toelichting 3 van de spelregels. J. v.d. B. te R. vraagt: Als de doelman buiten het strafgebied den bal met handen speelt, wat is dan dè straf en mag uit den toegc'; kenden schop ineens gedoelpunt worden? 1 Antwoord; Regel 13, toelichting 4 luidt; Indien de doelverdediger buiten het strafgebied den V. met de hand speelt, moet een strafschop worden Uiteen strafschop mag altijd ineens gedoelpunt worde^j Dezelfde vraagt: | Bij een handsbal buiten het strafgebied, moet dan vrije schop of een strafschop gegeven worden? Mag uit dief| schop ineens worden gedoelpunt? t Antwoord; Regel 12: Verboden speelwijzen, luidt; Geen speler behalve de doelverdediger mag den bal of zettelijk met de hand of den arm spelen.

Sf*' *"W j I t °°?.££SICR ||| j/% /l I z. THeoDoous lil /I ■ j3 _ NSSir * jf Arm • | !gr r^j k M ****■*■&¥■«■■¥■■«•■¥

1368