is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 47, 20-11-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

YEREEHICINGSCEBOUVv ST. ACNES Beeklaan 267a. Tel. 391233. Den Haag Het gebouw voor uw feesten en vergaderingen

den wedstryd Zouaven I—V.V.W. 1, niet meer als grensrechter aan te stellen, in verband met het optreden van dezen grensrechter by genoemden wedstryd. Aan de vereeniging 5.0.5., Heer Hugowaard, wordt opgedragen N. Waai, grensrechter tydens den wedstryd Woudia I—S.O.S. 1, niet meer als zoodanig aan te stellen, gezien het optreden van dezen grensrechter by genoemden wedstryd. Aan W. Driel-Vis, Rotterdam, speler der verceniging Geler, Rotterdam, wordt het recht ontzegd tot 30 Juni 1935 als aanvoerder in competitie- of daarmede geiykgestelde wedstryden als aanvoerder te fungeeren wegens het niet behooriyk waarnemen van zyn plicht als aanvoerder in den wedstrijd Geler 2—S.G.V. 1. I Waarschuwingen, schorsing en royementen. Een waarschuwing, met in uitzichtstelling van straf by herhaling wordt verstrekt aan: P. de Jong, Rotterdam, speler der vereeniging Céler, Rotterdam, wegens zyn optreden tydens den wedstryd Geler 2—S.G.V. 1. Vobrwaardeiyk geschorst door het bondsbe-Btuur. W. Driel-Vis, Rotterdam, speler der vereeniging Geler, Rotterdam, voor twee wedstryden met een proeftyd tot 30 Juni 1935, wegens zyn optreden tydens den wedstrijd Geler 2—S.G.V. 1. Ingetrokken de voorloopige schorsing, uitgesproken over den speler A. Tepas, Amsterdam, lid der vereeniging St. Martinus, Amsterdam. Overgenomen van Rava, Den Haag, de schorsing; L. de Zwart, Kaapstraat 139, Den Haag, met ingang van publicatie dezes totdat Rava 1 vier competitiewedstrijden zal hebben gespeeld in verband met zyn optreden tydens den wedstryd K.R.V.C. I—Rava 1. District Noord-Holland. Uitslagen van 18 November 1934, A Strandvogels a—D.V.O. a, I—4, J. Jong K.G.B. a—Eve, 3—o, M. Steltenpöhl Zouaven a—De Valken a, 3—4, D. Meester Union—V.V.W. a, 7—o, W. P. Haring B Forward a—Sparta a, 2—o, A. Th. Dekker St. George—De Meeuwen, 3—2, J. Grooteman Victoria—West Friezen a, o—2, C. Nagelkerke Sew a—Stormvogels, I—o, G. P. Meissen C Vios a—Sos a, 7—o, J. Slippens Voorwaarts a—R.C.B., uitgesteld S.V.W. a—Hollandia a, 3—o, P. Koppies D A.F.C. a—Oranje Wit, o—o, J. F. Merks H.S.V. a—Zeevogels, I—3,1—3, F. B. Hoogewoonink E.S.V, a—Berdos a, o—3,0—3, A. v, d. Molen E Dem a—Dem b, o—B, B. G. v. Zutphen Vitesse a—V.V.E., 2—2, P. Bakker F V.C.A.—St. Jan, I—4, G. de Vos Volendam a—Edo a, 4—3, Jan Guyt Reo a—Purmerend a, 12—1, A. Bommer G Valken b—K.G.B. b, 3—o, C. Warmerdam Z.V.V.—Woudia, o—6,0—6, G, v. Westen De Blokkers—De Zouaven b, 2—2, Joh. Tros H D.V.O. b—V.V.W. b, I—3, J. M. Peerdeman West Friezen b—Strandvogels b, 4—2, _ . . – P. de Haan Forward b—Sparta b, 2—l, A. Th. Dekker ï Voorwaarts b—Vios c, 6—l, Ant. Rood Sos b—Berdos b, o—l, J. M. Smit Hollandia b—S.V.W. b, 3—l, C. N. Vrouwe J E.S.V, b—A.F.C. b, 3—o, B. Castricum U. —H.S.V. b, uitgesteld K S.D.E.—Ado b, uitgesteld Dem d—Dem c, 2—l, B. v. Zutphen L. Volendam b—Edo b, 3—o, Jan Guyt M Dem f—Dem e, 3—3, R. v.d. Kolk Programma voor 2 December 1934. A K.G.B. a—Strandvogels a, M. Steltenpöhl Zouaven a—E.V.E., H. Dekker D. a—Union, G. P. Meissen V. a—De Valken a, P. Baas Wz. B Forward a—West Friezen a, C. J. Mol Sew a—De Meeuwen, B. Philippi St. George—Sparta a, J. Tros C S.V.W. a—Sos a, P. A. Kollenberg Vios a—Hollandia a, J. Leering D Berdos a—Oranje Wit, 2 uur, J. Merks A.F.C. a—Zeevogels, 2 uur, P. J. Ros E. a—H.S.V. a, 2 uur, A. Tromp

E W.S.V. a—Vitesse a, 2 uur, Th. Sanders V.V.E.—V.V.Z. a, 2 uur, J. M. Smit G.V.O.—S.V.A. a, Jac. Schuijt Dem b—Ado a, J. P. Ros F St. Jan—Edo a, 2 uur, P. de Graaf Volendam a—V.C.A., W. C. Kroon G Z.V.V.—De Valken b, 2 uur, J, Grooteman Woudia—De Zouaven b, 2 uur, ~ „ x J. M. Peerdeman H West Friezen b—Forward b, P. de Haan Sparta b—Strandvogels b, J. Jong I Berdos b—S.V.W. b, J. Merks Hollandia b—Vios b, A. Rood Sos b—Voorwaarts b, N. Kollenberg J A.F.C. b—E.S.V. b, P, J, Ros U. H.S.V, b, Joh. Schouten K S.D.E.—W.S.V. b, 2 uur, J. Kloet V. c—Dem d, 2 uur, C. Oly Dem c—V.V.Z. b, 2 uur, J. P. Ros Li Geen wedstrijden. M Dem e—Dem f, A. Holt P.S.C.K.—V.V.Z. d, J. v. Blom Wanneer geen wedstrijden zijn aangegeven, vangen de wedstrijden om 12.30 uur aan. District Amsterdam, Uitslagen 18 November 1934, A Zwaluwen a—Wilskracht a, 3—2, W. Endhoven Martinus a—S.V.O. a, 6—o, F .Schmitz De Meer a—N.E.A. a, I—l, R. Esselaar Constantius a—S.V.F. a, 3—l, J. Schwenke D.O.S.S. a—R.K.A.V. a, B—2,8—2, C. Vendrik B Oranje Zwart a—St. Louis a, 2—l, P. Bakker D.E.S. a—Unity a, 2—2, J. Heytel Gezellen Vier a—Pancratius a, 5—2, P. H. Bolmers V.V.A. a—lndia a, I—l, J. F. Blüm C Constantius b—D.O.S.S. b, o—3, Th. Eering Victory a—R.K.A.V. b, 3—o, J. v.d. Heyden Wilskracht b—Z.P.C. a, I—7, M. Schoute De Meer b—Martinus a, 4—o, M. Steur D N.V.A. a—V.D.O. a, I—o, C. de Jong Unity b—Roda a, 4—2, A. Grimmelikhuizen V.V.A. b—lndia b, I—l, J. F. Blüm E Pancratius b—D.O.S.S. c, 2—o, J. C. Koeleman F P.V.C.B. b—Z.P.C. b, I—3, J. Gaspari Martinus c—R.K.A.V. c I—6, H. Schouten Wilskracht c—St Louis c, 2—l, M. Schoute G Neo b—V.V.A. c, 2—4, Th. v.d. Weyden O.D.A. b—Gezellen Vier c, I—2, J. J. Voorduyn S.V.F. c—Oranje Zwart c, o—7,0—7, F. Selier 1) H Diemen b—Doss c, o—lo, A. Marèchal Zwaluwen c—Wilskracht d, 3—4, W. Endhoven V.V.A. d—-S.V.O. c, 2—4, J. B. Hartman I Constantius d—Unity d, Unity niet opgekomen De Meer d—V.V.A. e, 4—o, J. Gaspari Doss f—lndia f, I—l, C. Vendrik J Doss g—Z.P.C. c, I—3, F. Bergamin Wilskracht e—V.V.A. f, I—l, R. Esselaar K Zwaluwen d—lndia e, I—o, P. v.d. Langeryt Martinus d—Diemen c, s—o, F. Schmitz 1) Scheidsrechter J. v. Wleringen niet opgekomen. Programma 2 December. A Doss a—S.V.F. a, 12 uur, F. Schmitz De Meer a—S.V.O. a, J. F. Blüm Constantius a—R.K.A.V. a, C. Snydewind Martinus a—Zwaluwen a, 2 uur, W. Endhoven B St. Louis a—Des a, Joh. Kaskens Oranje Zwart a—Pancratius a, 2 uur, C. Vendrik R. a—V.V.A. a, Th. Eering C Doss b—Martinus b, 1,15 uur, P. H. Bolmers De Meer b—Constantius b, 2 uur, A. G. Marèchal D V.V.A. b—Unity b, 12 uur, J. B. Hartman India b—S.V.O. b, F. Hollander E Doss c—Gezellen Vier b, 2,30 uur, J. v. Wieringen S. b—Victory b, Th. v.d. Horst Pancratius b—Diemen a, A. Grimmelikhuizen F St. Louis b—R.K.A.V, c, 2 uur, J. v.d. Heyden Z.P.C. b—Martinus c, M. Th. Schoute Wilskracht c—De Meer c, 12 uur, E. Th. VerbU Q Oranje Zwart b—Nea b, C. Vendrik Gezellen Vier c—S.V.F. c, C. de Jong Constantius c—V.V.A. c, 2 uur, H. P. S. Blijswljk H Unity c—Zwaluwen c, P. v.d. Langeryt Wilskracht c—S.V.O. c, 1,30 uur, M. Schoute V.V.A. d—S.V.F. c, 1,15 uur, Th. v.d. Weijden

CAFÉ RESTAURANT VAN KLAVEREN HOEK FREDERIKSPLEIN WETERINGSCHANS „ï: ’T SS ONTMOETINGSPUNT IN HÉT CE%.RUM ''

Voor Uw Sportartikelen vraagt U prijsopgave bij M. W. v.d. POEL WEVERSTRAAT 51 – OOSTERBEEK TEL 52426 .11.11— I Geen wedstrijden J Wilskracht e—De Meere, 3 uur, L. J. v.d. HuW1 K N.V.A. c—Diemen c, 3 uur, A. Settels Martinus d—Gezellen Vier e, W. Endhoven V.V.A. g—Zwaluwen d, 2,30 uur, Th. v.. d. Weydcfl Indien geen aanvangsuur is vermeld, vangefl de wedstrijden te half één aan. Schorsing. Overgenomen de schorsing, uitgesproken dooi1 Constantius, ten aanzien van haar junior A* Wanders, wegens wangedrag inden wedstrtr Constantius a—S.V.F. a op 18 November, to* Constantius a drie competitiewedstrijden heeft ge' speeld, ingaande 25 November. Scheidsrechters! ijst. Opnemen: L. J. v.d. Hulst, Keizersgracht 24Ö' telefoon 44738. Adreswijziging: A. Grimmelikhuizen naar B*' penburg 86. District Den Haag. Uitslagen Zaterdag 17 November 1934. D.H.L. d—Rava d, 4—2; Valkeniers e—Vac c' s—o; V.V.P. e—Ria c, o—6; R.V.V. c—L. en > b, af gek.; Velo c—Valkeniers f, 9—o; c—V.V.P. f, 2—l; Rava e—D.H.L. e, o—7;0—7; Gra»* Floris d—Rava f, 2—3; Ria d—Wilhelmus d, I—^1—^ Uitslagen Zondag 18 November 1934. W.V.V. a—Westlandia a, 2—l; P.F.C. a-*' G.D.A. a, 1—1; D.H.L. a—St. Michael a, utf' gesteld; Quick Steps a—Blauw Zwart a, affe'e' keurd; Vac a—A.V.V. a, 2—l; Graaf Floris Rava a, uitgesteld; S.D.S. a—R.V.V. a, uitge' steld; V.V.P. a—Valkeniers a, 3—2; K.R.V.C. * —Vap a, 4—l; Rava b—Valkeniers b, 4—l; en S. a—V.V.P. b, 0—1; S.D.C. a—Vogel 3—o; G.D.A. b—F.V.V. a, 4—l; Blauw Zwart —Quick Steps b, uitgesteld; Vac b—Ria b, uil' gesteld; Vap b—Graaf Floris b, o—2; R.V.V. b"" D.H.L. b, afgekeurd; G.D.A. c—K.R.V.C. b, 4 V.V.P. c—P.F.C. b, 12—0, 5 minuten voor he, einde gestaakt; Hercules b—D.H.L. c, af gekeurd' Wilhelmus b—Graaf Floris c, s—l; V.V.P. d-*' A.V.V. b, s—o; Valkeniers d—Rava c, o—lo. Programma Zaterdag 1 December 1934. H Vac c—Rava d, J. Brouwer Ria c—V.V.P. e, C. Hattink Valkeniers e—D.H.L. d, J. Wiegman I D.H.L. c—L. en S. b, A. Meeuwisse V. f—Rava e, C. Groenewegen R. c—Velo c, L. Sieuwert J Velo d—K.R.V.C. c, M. Bos Rava f—Graaf Floris d, C. van Doorn Wilhelmus d—D.H.L. g, P. van Aken De wedstrijden vangen om 2,45 uur aan. Programma Zondag 2 December 1934, A W.V.V. a—Velo a, D. van Dijk B Vac a—Blauw Zwart a, K. Engelsman Nubia a—A.V.V. a, J. Brouwer C Ria a—W.D.Z. a, 2,30 uur, M. Rodenrijs Vap a—V.V.P. a, 12,15 uur, A. Meeuwisse S. a—R.V.V. a, P. van der Zande D F.V.V. a—Vogel a, 2,30 uur, J. van KuijeO Rava b—S.D.C. a, 2,30 uur, Jac. van der Hoev®J G.D.A. b—L. en S. a, 2,30 uur, M. GardF1* Valkeniers b—St. Michael a, 2,45 uur, F. van DÜ* E Blauw Zwart b—Ria b Graaf Floris b—Quick Steps b, N!c. Persopd Valkeniers c—Nubia b, 1,30 uur, F, van F R.V.V. b—D.H.L. b G.D.A. c—S.D.S. b, 1 uur, M. Gardien W. b—V.V.P. c, 2,30 uur G Hercules b—Valkeniers d D.H.L. c—Quick Steps c, 2,30 uur, F. Zuiden*# Indien geen speciaal aanvangsuur wordt vef' meld vangen de wedstrijden om 12,30 uur aa*1' ‘ Competitie-indeellng. Afd. A. St. Michael vervalt; afd. D indeel®0 i St. Michael a. Scheidsrechters. 24. Nic. Persoon, Heulweg 41 D, KwintsheuJ' j Afvoeren C. Hoogeduin. Consultavond. Heden, Dinsdagavond, consult van 8—9,30 uuf' Atteritie. Correspondentie gericht aan het secretariaat va# Blauw Zwart moet gefrankeerd zijn volgens het interlocale tarief.

1394