is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 1, 1875, 1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 Zaterdag. H. Odülphus, Belijder.

13 Zondag. 4® na Pinkster. H. Antonius van Padua, Belijder. Evangelie: De tconderhare vischvangst. Luc. 5 : 1 —ll.

14 Maandag. H. Basilius, Bisschop, Belijder en Leeraar. 15 Dinsdag. Gedenkdag der keuze van Mgr. Henricus voor den Bisscboppelijken zetel van Brerfa.

16 Woensdag H. Joannes Pranciscus Eegis, Belijder. Paus Pius IX in 1846 tot Paus gekozen. 17 Donderd. H. Petrus Celestinus. Paus en Belijder.

18 Vrijdag. H. Pranciscus Caracciolo, Belijder. 19 Zaterdag. H. Juliana, Maagd.

20 Zondag. 5® na Pinkster. ISla de Hoogmis Te Deum ter herinnering aan den slag te Waterloo. Evangelie: De rechtvaardigheid der Farizeën veroordeeld. Matth. 5 : 20—24. 21 Maandag. H. Aloysius, Beschermheilige der jeugd. Gedenkdag der krooning van onzen H. Vader Plus IX in 1846.

22 Dinsdag. H. Bernardinus van Senen.

23 Woensdag Gedenkdag der wijding van Mgr. Gerar- Dus Petrus, Bisschep van Haarlem. 24 Donderd. De geboorte van den H. Joannes den doo- PER. Dag van devotie.

25 Vrijdag. H. Adelbertus, Belijder.

26 Zaterdag. H. H. Joannes en Paulds , Martelaren. 27 Zondag. 6® na Pinkster. H. Wilhelmus, Abt. Evangelie : Vermenigvnldiging der hrooden. Mare. 8 : I—9. 28 Maandag. Vastendag.

29 Dinsdag. HH. Petros en Paulüs , Apostelen. Te vieren als Zondag. In het Bisdom Roermond; Dag van Devotie. Evangelie: Retrus de Steenrots. Matth. 16 : 13—19.

30 Woensdag Gedenkdag der wijding van Mgr. Joan-NES Adgdstinüs, Bisschep van Roermond.