is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 1, 1875, 1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Ariaanschen tempel, aan onze plechtigheden deelnemen , om ’s volks godsdienstzin niet te kwetsen, om het v01k...

HERMENIGILD.

Hoe mijn vader! Gaaft ge mij zoo even de toestemming niet om Christus als mijn God te aanbidden en Petrus als zijn stedehouder te erkennen, en thans zoudt ge mij willen dwingen hen beiden te verloochenen !

AGILPH.

Neen, niet verloochenen, maar het volk door een onschuldige list misleiden.

HERMENIGILD.

Ik aanbid en geheel de aarde zij mij tot getuige ik aanbid Christus als mijn God, ik erken Petrus als zijn stedehouder!

LEOVIGILD.

En gij kunt Hem blijven aanbidden, mijn zoon. Verfoei in uw hart de leer van Arius; uw eigen grootheid, het heil des volks, de voorspoed van ons huis en van den staat, het geluk en de rust van uwen grijzen vader vorderen deze kleine opoffering.

HERMENIGILD.

Mijn besluit staat vast; mijn godsdienst kent geen veinzen. Voor ’t aanschijn der Engelen en menschen