is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 1, 1875, 1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEOVIGILD.

Welaan, spreek

HERMENIGILD.

Wreeds vader! dierbaar kroost! God, mijn geweten!

LEOVIGILD.

Wat kiest gij?

HERMENIGILD.

Moet ik dan mijn eigen kind en echtgenoote. . . ?

LEOVIGILD.

Ze zullen in uw lot deelen.

THEODEBALD.

Ze zijn ondragelijk voor moeder, die zware kluisters!

AGILPH.

Een enkel woord, prins, en uwe en hunne boeien vallan neder.

HERMENIGILD,

Is het Agilph niet, dien ik hoor? Ja, ik erken uw werk, man des ge weids en man des bloeds! Slechts in uw hart, in uw tijgerhart kon het opkomen, het hart eens vaders aldus van een te rijten. Gelaten heb ik tot nu toe deze mijne boeien gedragen; maar mijn Ingonda, mijn Theodebald, mijn dierbaren Theodebald, o mijn God. .. !