is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 1, 1875, 1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aaii mijn iiiclitje Comelia L..., op baar eersten Conmiieilag.

Joannes rust op Jezus’ harte,

Joannes Jezus’ lieveling;

Niet op maar in haar hart rust Jezus,

Dien Keetjen voor het eerst ontving.

Hij rust daar en Hij hlijv’ daar rusten.

Omgeven van Zijn englenwacht.

Totdat nog inniger omhelzing

Ons Keetjen eeuwig tegenlacht!

Daarom, o ouders, houdt uw dochter

Voor Jezus en Zijn liefde in eer:

Die heden in haar hartjen daalde,

Hij schenkt het duizendvoud u weer.

Dat schuldloos hart het is een tempel

Uw ouderzorgen toevertrouwd;

Wel hem, die zulk een tabernakel

Voor zondenschennis veilig houdt!

H. J. Allard,

Kuilenburg ,

.30 Maart 1873, {Lijdenszondag.)

1) Met een plaatjen, ’t laatste Avondmaal voorstellend.