is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 1, 1875, 1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja, groot is steeds de liefde Gods,

Die bron van licht en leven,

Zij sticht de Kerk op Petrus-rots!

Zij deed Zijn Bloed ons geven;

Zij gaf en geeft de Kerk haar kracht

En geene booze helsche magt.

Zal ooit Haar overwinnen !

Ja groot is God! uw’ liefde en macht.

Uw lof wordt nooit volzongen,

Al loven wij ü dag en nacht

Met millioenen tongen.

Maar daarom, neen, versmaadt Gij niet

Des sterflings kunstloos eerelied,

Almachtig God der liefde!

Waar ’t hart van wederliefde gloeit

Voor U, o Hemelkoning!

Daar vindt elk lied, de borst ontvloeid,

Verhooring en verschooning;

Gij kent uw kind’ren, zwak en teêr,

Slechts wederliefde vraagt Gij weêr

Voor al Uw liefdegaven.

O, moge ’t ook Uw liefde zijn,

Wij bidden ’t al te gader,

Die onzen Pius moog bevrij’n,

Almachtig God en Vader;