is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 2, 1876, 1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Acliter-lndië, via Brindisi 35 cent, via Triest 50 cent.

Peru, over België 40 cent, oyer Engeland 95 cent, via Hamburg en Frankrijk 60 cent.

Venezuela, over Engeland 65 cent, via Hamburg 25 cent, over Frankrijk 50 cent.

West-ludië (Nederl.) St. Eustatius en St. Martin, over Engeland 65 cent. Overige Bezittingen , over Engeland 55 cent. Curacao, via Hamburg 25 cent. Suriname, over Frankrijk 55 cent. West-lndië, (Britsch) over Engeland 65 cent, via Hamburg 25 cent.

Slepaling'en voor ’t 'l'elegrapliiscli Verkeer.

In plaatsen waar geen telegraafkantoren zijn, kunnen telegrammen door tusschenkomst der postkantoren naar het naaste Rijkstelegraaf-kantoor gezonden worden.

Telegrammen kunnen aan het telegraafkantoor geschreven worden.

Elk bericht moet door den afzender onderteekend en duidelijk geschreven zijn. De onderteekening met een voluit geschreven voornaam, of woord, als bijv. Moeder, is voldoende . mits de afzender zijn geslachtsnaam opgeve. Uitschrappingen , verwijzingen, doorhalingen, bijvoegingen of overschrijvingen moeten gewaarmerkt zijn.

Het gebruik van iedere taal is geoorloofd, doch het Nederlandsch, Fransch, Duitsch en Eugelsch verdienen de voorkeur.

Voor Oost- en West-lndië, voor China, Japan en Australië wordt de Engelsche taal aanbevolen.

Telegrammen mogen geheel of gedeeltelijk in geheimschrift worden opgesteld.

Indien men het woord dringend op ’t adres plaatst, wordt het Telegram voor andere Telegrammen overgeseind. Men betaalt voor dergelijke telegrammen naar Binnenlandsche kantoren een gulden per enkelvoudig bericht.