is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 2, 1876, 1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deputatiën van verschillende vereenigingen volgden zijn lijk. Langs een onafzienbare menigte en door dichte rijen volgde men den weg naar het kerkhof. In veler oogen zag men een traan van innige smart blinken.

Op de R. K. begraafplaats bij de kerk »de Liefde” werden de laatste ceremoniën verricht door den Zeer Eerwaarden Pater A. de Wit, pastoor der parochie van den H. Ignatius, bijgestaan door de Zeer Eerwaarde Heeren, neven van den ter ruste gelegden dierbare.

Het feit, dat de Wel-Edel Gestrenge Heer Directeur der cellulaire gevangenis op den Godsakker tegenwoordig was, getuigt hoe Pater Ruscheblatt zich ook bij andersgezinden had weten bemind te maken.

Hoewel uit ons midden verdwenen ziet hij ons. Hij ziet of wij zijne liefde met dank of ondank loonen. Volgen wij hem in zijne goede werken na, zoowel om hem te loonen als om hem te eeren, en wij kunnen met grond verwachten, na onzen dood weer in zijn beminnelijk gezelschap te komen, om met hem de lofliederen te herhalen, welke hij zoo gaarne in zijne Krijtbergskerk ter eere Gods zong.

Hij ruste in vrede!

A Nov. ’75. W.