is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 3, 1877, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KERK IN NOORD-NEDERLAND.

JiET pEESTELHK ppPERHOOFD )VeREI,D :

Zijne Heiligheid PAUS PIUS de negende, (JOANNES MARIA, uit Let Graaflijk Huis van mastai-ferretti) geboren den Mei 1792, verkozen den Juni

1846, de 254“* Paus.

Apostolisch lolerflunlius bij Z. 51 (ien honing der il'edei landen:

Z. E;xcell. Mgr. Capri,J

Huisprelaat van Z, H. Paus Pius IX,

De Metropolitaan van de Kerkprovincie des Koninkrijks der Nederlanden is: Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Heere Andreas Ignatius Schaepman, Aartsbisschop van Utrecht.

Het Aartsbisdom van Utrecht heeft vier onder-

derhoorige of suffragaan-Bisdommen:

Het Diocees van Haarlem.

Het Diocees van ’s Hertogenbosch.

Het Diocees van Breda.

Het Diocees van Roermond.

AARTSBISDOM VAN UTRECHT.

Aartsbisschop:

Z. D. Hw. Mgr. Andreas Ignatius Schaepman, Ridder der Orde van den Ned. Leeuw, Assistent-Bisschop bij den Pauselijken Troon. Resideert te Utrecht.