is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 3, 1877, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vikaris-Generaal:

Franciscus Cornelius Swagemakers , Kanunnik der Kathedrale kerk te ’s Bosch.

BISDOM VAN BREDA,

Bisschep:

Z. D. Hw. Mgr. Henricus van Beek, Ridder der Orde van den Ned. Leeuv?, Huisprelaat van Z. H. Paus Pius IX, Resideert te Breda.

Vikaris-Generaal:

Cornelius van der Veeken, Kanunnik en President

van het Bisschoppelijk Seminarie te Hoeven.

Sekretaris van het Bisdom

Adriarms Henricus van den Corput.

BISDOM VAN ROERMOND.

Bisschop:

Z. D. Hw. Mgr. JoANNES Augustinus Paredis ,

Kommandeur der Orde van den Ned. Leeuw, Assistent-Bisschop bij den Pauselijken Troon. Resideert te Roeimond.

Sekretaris van het Bisdom:

G, van Meyel.

APOSTOLIESCH VIKARIAAT VAN BATAVIA.

Mgi’. A. C. Claessens , Bisschop van Trianapolis, i. p. i.

APOSTOLIESCH VIKARIAAT VAN CURAQAO.

Mgr. H. I. A. VAN Ewijk, Bisschop van Camaco, i.

APOSTOLIESGH VIKARIAAT VAN SURINAME.

De Hoog Eerw. Pater H. Schaap, Apostoliesch Pro- Vikaris.