is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 3, 1877, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAART OF LENTEMAAND

heeft 31 dagen

EN IS TOEGNWIJD AAN DEN H. JOSEF.

1 Donderdag. H. Suitbertus , Bisschop en Belijder, f 713.

2 Vrijdag. . Feest van den Zweetdoeh en het lijnwaad onzes Reeren.

3 Zatei'dag. H. Kunegunde , Keizerin, flO4O.

4 ZONDAG. OcuLi. 3' Zondag van de Vasten en EERSTE DER MAAND. Evangelie: Jesus drijft den duivel uit. Lucas XI: 14—28. Gedenkdag der herstelling van de Bisschoppelijke Hiërarchie in Nederland, 1853, en der keuze van Mgr. Joannes Augustinus voor den Bisschoppelijken zetel van Roermond.

5 Maandag. H. Adrianus , Martelaar , f 309.

Laatste Kwartier, den 6“ ’s avonds 10 uur 20 min.

6 Dinsdag. H. Coletta , Maagd, j 1447.

7 Woensdag. H. Thoiïas van Aquinen , Belijder en . Kerkleeraar , 1274.

8 Donderdag. H. Joannes de Deo , Belijder, f 1550.

9 Vrijdag. H. Francisca , Weduwe, f 1440. Patrones te Cocksdorp. Be H, R. vijf wonden onzes Reeren.

10 Zaterdag. H. H. Martelaren van Sebaste, -]-320.

11 ZONDAG. Laetare. 4® Zondag van de Vasten (halfvasten). Evangelie; Vermenigvuldiging der brooden. Joan. VI: I—ls.

12 Maandag. H. Gregorius de Groote, Paus , Belijder en Leeraar., -}- 604.

13 Dinsdag. H. Nicephorxjs , Patroon van Constantinopel.

14 Woensdag. Mirabel van Amsterdam.