is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 3, 1877, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JULI OF HOOIMAAND

heeft 31 dagen

EN IS TOEGEWIJD AAN HET DIERBAAR BLOED DES HEEREN.

1 ZONDAG. ÈERSTE Zondag der maand en Ge na Pinkster. Feest van het dierbaar bloed des Heeren. Evangelie: Vermenigvuldiging der brooden. Marcus\ III: I—9.

2 Maandag. Het bezoek der H. Maagd aan hare nicht Elisabeth.

Laatste Kwartier, den 3" ’s avonds 9 uur 21 min.

8 Dinsdag. Van het Oktaaf der H. Apostelen Petrus en Paul LIS.

4 Woensdag. Gedenkdag van het overbrengen der relikwiën van den H. Martinus, Patroon der stad Utrecht.

5 Donderdag. In het Bisdom van Haarlem: 11. Boni-FACius en gezellen, Apostel van Duitschland en Nederland. Martelaren. 755. Vei'jaardag van H. K. H. Prinses M\eia , tweede dochter van'Prins Frederik.

6 Vrijdag. Oktaafdag der H. Apostelen Petrus en Paulus.

7 Zaterdag. H. Michaël de Sanctis , Belijder, (van den s'”). Gedenkdag van het wegvoeren en de herstelling van het mirakuleus Lieve Vrouwebeeld van Bosch.

8 ZONDAG. 7« Zondag na Pinkster. H. Elisabeth , Koningin van Portugal. Evangelie : De goede en kwade boom. Matth. VII: 15—21.

9 Maandag. H. H. Leonardus en gezellen, Martelaars van Gorkum, Patronen te Brielle, -}- 1572.

Nieuwe Maan, den 10“ ’s avonds 10 uur 26 min.