is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 3, 1877, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jaar van aftreding.

Zeel and.

Mr C. J. Pické 1877

Mr. W. 0. Borsius 1880 Utrecht.

Jhr. Mr. J. Huydecoper van _Maarsseveen . . . 1877

Mr. E. du Marchie van Voorthuysen 1883 Friesland.

Jhr, G. L. G. van Swinderen 1880

Jlir. Mr. F. J. J. van Fysinga 1877

Mr. G. Schot 1883

Overijssel,

Mr. J. A. G. Baron de Vos van Steenwijk. . . 1883

G. T. Sterk 1877

Mr. G. Dumbar 1880

Groningen. Mr. J. J. Cremers 1877

C. Geertsema 1880 Drenthe.

Mr. H. J. Garsten 1883

Limburg. L. F. H. Beerenbroek 1883

Jhr. L. L. G. M. de Villers de Pité 1880

Jhr. Mr. F. B. H. Michiels van Kessenich . . . 1877

De Griffier van deze Kamer is Jhr. Mr. J. A. Sin-

'gendonck en heeft ƒ3200.— salaris.

Eene afzonderlijke Rekenkamer heeft het recht rekening en verantwoording te vorderen van alle Rijks- Gewestelijke- en Gemeentefondsen.

Zij bestaat thans uit:

Voorzitter; O.W. Hora Siccama ƒ5OOO.— ’sjaars.

Leden: J. J. de Wetstein Pfister.

Mr. T. W. Baron van Zuylen van Nyevelt.

E. A. A. J. de Roy van Zuidewijn.

E. W. J. Baron Six van Oterleek.

Jhr. Mr. H. P. van Karnebeek.

W. A. van Rees. leder Lid ƒ4OOO.— ’sjaars.

Sekretaris: Jhr. Mr. S. M. S. de Savornin Lobman,