is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 3, 1877, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEDELBRIEF

VOOR HET LIEFDEWERK „OUD PAPIER”.

Verzamelt de overblijfselen, opdat niets verloren ga. Joh. VI: 12.

OPGEDRAGEN AAN DEN HEER F. GOMPERTZ , VOORZITTER VAN HET LIEFDEWERK VOOR NEDERLAND TE AMSTERDAM.

Een bedelbrief ? Ja, ’k durf het wagen U om een kleine gift te vragen:

Geen zilver, goud, of diamant, Gevat in schittrende brillant;

Neen, slechts een gift van geene waarde. Een aalmoes, die uw liefde gaarde,

En zorgzaam, in den snippermand Gezameld wordt door uwe band.

Een snipper slechts kom ik u vragen. Om d’ eerbiedwaardsten troon te schragen,

Den zetel van den Priester-Vorst, Die op zijn hoofd de driekroon torscbt.

Ja, ’k durf mijn bede luid herbalen.

En wil een Liefdewerk u malen.

Schier dwaas, en toch in vinding rijk, Verbeven, grootscb en kinderlijk.

»Vergaart de kleine brokkelingen, Die anders wis verloren gingen,”

– – – – Q y Zoo roept bet werk van ’tOud Papier Verzaamt ze —en ’kbid u, geeft ze bier

Couranten , enveloppen , randen, Biljetten, circnlairen, banden.

Berichten, brieven van wat aard, Papieren, voor u niets meer waard.