is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 4, 1878, 1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EDDARD LOTKIE s-eosch

De ondergeteekende levert onderstaande zuivere en onversnedene BORDEAUXWIJXEX aan uiterst billijke prijzen, waartoe hij in staat is gesteld door zijne inkoopen op het land zelf. Men gelieve vooraf proeven te ontbieden, waarvoor twee halve uesschen van elke soort gratis worden toegezonden , opdat men deze met de zending kan vergelijken.

Bordeaux . . . 14" per Anker van 45 fl. /28.-, per Fust van 280 n ƒ155.—. Medoc )> » » 7> » » 30.—, )) )) )) )) » »165,—, id. Sup'. . )) » » 32.—, )) » » »175,—, St. Estèphe. . » » » 34.—, » )) » y> D 185,—, St. Eiuilioii. . » » » )) )) » 35.—, » )) )) » )> »195,—, Margeaux. . . » » » )) )) » » 36.—, )) » » 3) » 200,—, St. Julieii. . . )) » )) » )) » » 36.—, » » y> )) » 200.—, La roze Ludoii » )) )) )) y> )) » 46.—, )) )) » » » 255,—,

Voor/5.— extra wordt de Wijn afgetapt en met de overllesschen toegezonden, mits men de ledige Uesschen zoo spoedig mogelijk terug zende. Alle zendingen geschieden franco Amsterdam of Rotterdam wal. Plaatsen in direct verkeer met ’s-Bosch, allen ook franco wal of Station. Deze aanbieding geschiedt geheel zonder verbintenis.

ËDLARD LÜTK.IE Cziv.

IMB, Men gelieve op naam en voornaam te letten.