is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 4, 1878, 1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Steenwijk bij den Hoofd-Agent, den Heer H. WARDENBURG, Koopman; tititxt

te Enschedé bij den Agent, den Heer J. H. BRINKERS, Kantoorbediende, Hengeloschestraat.

Voor de Provincie Noord-Holla.nd :

te Werverskoef bij den Hoofd-Agent, den Heer H. A. VAN DE WETERING, Logementhouder.

Voor de Provincie Zuid-Holland :

te Schoonhoven bij den Hoofd-Agent, den Heer O. B. VAN BAAREN, einde der Oude Haven.

Voor de Provincie Limburg:

te Sittard bij den Hoofd-Agent, den Heer C. A.

te Weert bij den Agent, den Heer F. VAN BUUREN,

Belanghebbenden worden herinnerd dat leze Maatschappij alle waarborgen geeft: 1“ voor nMtSrervaiiging, ingev. art. 61, 49 en 50, d. i. vrijstelling voor den Loteling en opvolgenden Uroeder of Broeders, en 2» voor Nuinmerverwisscling, m'gev. art. 65, in verhand met art. 116 en 117 der Wet op de Nationale Militie van 19 Augustus 1861 (Staatsblad No. 72). Tevens worden zy herinnerd aan het iiut vroegtijdige verbindtenis, en beleefd inzage te nemen van het Reglement der Maatschappij, hetwelk op franco aanvrage aan bovengenoemde Kantoren te bekomen is.

DE DIRECTIE.

Namens dezelve:

A. J. IIOLiLiMAHM.

Arnhem, October 1877.