is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 4, 1878, 1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORMALIGE KLOOSTERS

IN

FRIESLAND.

Van Heusden i) verhaalt, dat er, volgen.s zeker handschrift , onder hem berustende, in Friesland geweest zijn:

Drie Abdijen en vijf Priorijen van de orde der Benedictijen.

Drie Abdijen, twee Proostdijen van kloosterbroeders en twee van kloosterzusters, benevens nog drie Priorijen, allen van de orde van Prernonstreit.

Eene Adbi), eene Proostdij en vier Priorijen van reguliere kanunniken, onderscheiden van de voorgaande.

Drie Priorijen van regnliere kanunnikessen. Twee kloosters van de kruisbroeders.

Twee kommanderijen van de Duitscbe Ridderorde.

Een gasthuis van de ridders van Maltba. Twee kloosters van de Predikbeeren of Dominikanen.

Twee kloosters van Minderbroeders. Twee van Karmelieten.

Een van Augustijner Monniken. Acht van Grauwzusters.

Schotanus, eene optelling van de abdijen en kloosters makende, zooals die, ten tijde van de Saksische regee-

1) Oudheden en Gestichten van Friesland, I' Deel, bl.