is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 4, 1878, 1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIEFDADIGE INSTELLING TOT ONDERSTEUNING VAN INVALIDE NEDERLANDERS UIT HET PAUSELIJKE LEGER.

Mr. L. H. Povel, President. P. .1. de Munnick, Penningmeester. J. W. Lutkie.

Mr. J. J. W. van den Biesen. Bernard J. M. de Bont, Sekretaris.

HOFJES,

welke niet staan onder het beheer van het Roomsch-Katholiek Oude-Armenkantoor

St. Andries-, en Moens-hofjes, zie Pius-Almanak 1876, pagina 125.

Zeven-Keurvorsten-, Nieuw-Suiker- en Regenboogsliefde-Hofjes, zie Pius-Almanak 1877, pagina 169 en 170. Gebouw van Barmhartigheid en Gesticht van »van Brienen”, zie Pius-Almanak 1877, pagina 169.

DEBATING-CLUB.

Het doel dezer club is om in een kring van katholieke vrienden den lust voor schoone letteren en wel-

sprekendheid op te wekken en aan te kweeken. Dit doel zal men trachten te bereiken door:

1® het houden van verhandelingen over door eene commissie van werkzaamheden te stellen vragen; 2“ voordrachten van eigen letterkundigen arbeid;

3® het jaarlijksch uitschrijven van een prijsvraag. 4® critiek op bovenbedoelde verhandelingen en voor-

drachten.

CENSUS.

In Amsterdam, voor Gemeenteraad ƒ56.—. » Prov. Staten en Tweede Kamer ƒ 112.