is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 5, 1879, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IEIIWEIIAARIEWECOIIRMT.

Verschijnt twéémaal per week.

(WOENSDAG en ZATEEDAG AVOND.)

Prijs ƒ0.85 per kwartaal. ƒ 1,— franco per post.

De NIEIJ'WI IAARLIMSCSI COURANT' is een blad, dat niet alleen in geheel Haarlem, maar ook in alle omliggende welvarende en bloeiende steden en dorpen een uitgestrekten kring vanabonné’s en lezers heeft, zoodat wij met zekerheid durven zeggen, dat de NIEUWE HAARLEMSCHE COURANT hel meest verspreide blad in geheel Noorden Zuid-Holland is.

Advertentiën genieten dus in de NIEUWE HAARLEMSCHE COURANT de grootste publiciteit.

De prijs der Advertentiën is zeer gering, namelijk : slechts 5 cents per regel en bij 4 of meer herhaalde plaatsingen slechts 4= cents per regel. Groolere letters of vignetten worden natuurlijk berekend naar de plaatsruimte die zij innemen.

KÜPPERS & LAUREY,

Uitgevers.

Haarlem.