is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 5, 1879, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 Donderdag. Vigilie. Vastendag. H. Werenfridus, Belijder. Geloofsprediker hier te lande.

15 Vrijdag. Maria Hemelvaart. Te vieren als Zondag. Evangelie: Martha en Maria. Lucas X: 38—42.

16 Zaterdag. H. Eochus, Belijder, Patroon tegen pestziekte.

17 ZONDAG. Elfde Zondag na Pinkster. Oktaafdag van den H. Laurentius. Evangelie: Be doofstomme ivordt genezen. MarcusVll: 31—37.

18 Maandag. H. Jeroen, Pastoor van Noordwijk en Martel., t 656. Patroon te Noordwijk.

19 Dinsdag. H. Ludovicus Tolosanus , Bisschep en Belijder, t 1297.

20 Woensdag. H. Bernardus, Abt en Leeraar, f 1153. Patroon te Amsterdam.

21 Donderdag. H. Joanna Erancisca, Weduwe, f 1641.

22 Vrijdag. Oktaafdag van Maria Hemelvaart. HH. Timotheus, HiPPOLYTUsen Sympho-RiANUS, Martelaren, t 511,251 en 178. n» . 1 T-» -I-V Ti ... T>.-1 J. Aooe;

23 Zaterdag. H. Philippus Benetius, Bel., t 4285.

24 ZONDAG. Twaalfde Zondag na Pinkster. H. Bar-THOLOMEUS, Apostel. Patroon te Poeldijk, Voerhout, Nootdorp en Schoonhoven. Evangelie; Be barmhartige Samaritaan. Lucas X: 23—37.

25 Maandag. H. Gregorius, Bisschep van Utrecht, t676. Stichter der Domschool, waaruit later deUtrechtsche Akademie ontstond.

26 Dinsdag. H. Lodewijk , Koning en Bel., f 1278.

27 Woensdag. H. Joseph Calasanctius, Bel., f 1648.

28 Donderdag. H. Augustinus, Bisschep, Belijder, Leeraar en Stichter eener H. Kloosterorde, f 430. Patroon te Buitenveldert.

29 Vrijdag. Onthoofding van den H. Joannes den Dooper, Patroon te Soeterwoude en Moordrecht.