is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 5, 1879, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27 Donderdag. H. Od.v , Maagd.

28 Vrijdag. H. Sostenes, Discipel.

20 Zaterdag. H. Eadbodus , Bisschep van Utrecht en Belijder, f 918. Zijn gebeente rust te Deventer. Vigilie van den H. Andueas Vastendag^ n A .1 _ .j TM A I—J

30 ZONDAG-. Eerste Zondag van den Advent. Het Kerkelijk jaar neemt een aanvang. Evangelie: Be tweede komst des Hee.ren. Lucas XXI: 25—33.

lIH TROOSTBLOEM,

’k Zag een roosje bloeien : ’t Knopje pas ontvouwd

Stond in ’t groen te gloeien Als het morgengoud.

De adem van den dood Kwam er langs gestreken,

Deed het frissche rood Toen op eens verbleeken.

En een glansendo Engel

Daalde in vlugge vaart,

Plukte ’t van den stengel. Vloog er meê van de aard.

„Moeder, schrei niet meer!”

Riep hij naar beneden, „’t Roosje bloeit nu weer

„In het zalig Eden.”

Germania.