is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 5, 1879, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EoaïiMiJk® lisdeplandscliej Falifïek

Gi-eschikt voor alle zindelijke huisvrouwen.

YAN

STALEN SPiIISGVEEREN-SAïRASSEN.

(Sienw systeem.) FR:%I%€HIiIOMT & Co. Marnixkade 58 te Amsterdam.

Deze STALEIV MATRASSEiV, sierlijk en deugdzaam vervaardigd van dubbele stalen cirkelveeren, door vele geneesheeren aanbevolen, zijn door vaste maar zeer billijke prijzen onder het bereik van ieder gesteld. Zij zijn in alle vormen en maten verkrijgbaar. Betaling contant, vijf dagen na levering. ■De prijzen zijn:

Ilengte \Tlh „ . voor). .. —in soort A. I breedte 7.3 en „ 28, „ „ B. met verhooging van 1 7 cents voor A en cents voor B voor elke centimeter meerdere lengte of breedte. Voor Stalen Matrassen beneden deze maat gelieve men prijsopgave aan te vragen.

Soort A is geschikt voor gasthuizen en dergelijke inrichtingen,

Soort B is bestemd voor particulieren. Alle inlichtingen worden op franco aanvraag verstrekt door de

KOHHKLIJKE NEDERUKKCHE FABRIEK, FBAKIOMOIT S. C».

ülariiixkade 58, Amsterdam.

Zie bladzijde 67.

(Tezortdlieidbevorderend en billijk in prijs,