is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 5, 1879, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo.

G. Vermunt, President. |

F. Gussenhoven, Penningm,

J* P- Asselbergs Az., Sekretaris.

E. K. Militaire-Vereeniging,

opgericht door wijlen den Heer J. H. Legge. Direkteur: de Wel-Eerw. Heer A. P. C. van Genk, Kapel.

St-Jozefs-Gezellen-Vereeniging. President: de WelEerw. Heer M. P. W. Smits, Kapelaan.

Vereeniging van Liefdadig Onderwijs.

SL Antoniuis-GesticM.

Eector: de Wel-Eerw. Heer H. Snoeys. l)e School staat in de Van Hasseltstraat en het onderwijs wordt gegeven door religieuzen. In dit Gesticht bestaat voor drie Dames gelegenheid tot inwoning als commensalessen.

Dames-Vereeniging tot verpleging van Huisarmen.

Wel-Eerw. Heer P. J. Muskens, Pastoor, Direkteur. Mevrouw De Eam, Presidente.

Mejuffrouw Cato v. d. Bogaert, Penningmeesteresse. „ J. Verduin, Sekretaresse.

Best (Noord-Brabant), 23 uur van Amsterdam. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ2O.—. Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo.

P. A. J. Boelaars, President.

Beuniiigeii (Gelderland), 21 uur van Amsterdam. Census voor ]?rov. Staten en Tweede Kamer ƒ 20.—, Liefde-Gesticht met Scholen, onder toezicht van het Kerkbestuur.

Kerkbestuur. J. L. van Eoermond, Pastoor, Voorzitter.

Bolsward (Friesland), 41) uur van Amsterdam , li uur van Sneek. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer : ƒ 36.—.

16