is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 5, 1879, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maria-V ereeniging.

Mejuffrouw Alida Lunter, Presidente.

De Leden dezer Vereeniging vervaardigen kleedingstukken voor de armen, staan de Vincentius-Vereeniging bij door bet naaiwerk te verrichten dat in de bezochte gezinnen noodig is en geven aan ieder arm kind met St. Nicolaas een cadeau in kleedingstukken.

Jongeheeren-Yereeniging. • 8 Leden.

Deze jongelingen collecteeren elke maand en verstrekken daarvan geneeskundige hulp aan de behoeftige zieken.

(ieertruideiiberg (Noord-Brabant), 17 uur van Amsterdam en li uur van Oosterhout.

Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer ƒ 20.—,

Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo E. E. Smolders, President.

Geldrop (Noord-Brabant), 26 uur van Amsterdam. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer ƒ 20.—. Vereeniging van den H. Vincentius a, Paulo.

W. van den Heuvel, President.

Zouaven-Broedersciiap.

T. van Duren, President. Turk, 2‘ President.

W. van de Moordijk, Pen. J. Vincks , Sekretaris.

Geilt (Gelderland), 19 uren van Amsterdam. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer ƒ 20.—, Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo.

R. Gerrits, President.

<»oirle (Koord-Brabant), 24| uur van Amsterdam. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer ƒ2O.—, Vereeniging van den H Vincentius a Paulo.

G. van Besouw, President.

Goes (Zeeland), 33} uur van Amsterdam. Census voor den Gemeenteraad ƒ2O.—, voor de Prov. Staten en Tweede Kamer ƒ 40.^.