is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 5, 1879, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIEFBE VAN JESiS’ ff. HART.

de titelplaat).

Liefde bracht den Zoon des Vaders

in een Kribbe.... op Golgotha!' Liefde schonk ons Licht en Leven,

Zielekracht en Heilgena Blijvend tot der eeuwen einde,

blijken van Gods minnend Hart,.

Sinds, aan ’t Kruis in ’t Bloed en "Water,

Jesus’ Kerk geboren werd!

„Gij zijt de Zoon van God!”

„En gij,” zoo klonk het weer.

„Gij, Petrus, zijt de Ëots, waarop ’k mijn Kerk zal

bouwen

„De Sleutels van mijn rijk zal Ik u toevertrouwen, „Al wat ge ontbindt of houdt ontbindt en houdt uw Heer.

„Hoed mijne lammeren. Bevestig, eens bekeerd.

„Uw broeders in ’t geloof” zoo ging de lastbrief verder Van den verrezen Heer gegeven aan den Herder

Yan zijne schapen door zijn godlijk woord geleerd.

Sinds leefde Petrus in Gods Kerk de sleutelmacht Hem aanvertrouwd, zijn geest en onverwinbre kracht

Zij leefden immer voort met Petrus in de mannen.

Die, na hem, door Gods keus de driekroon mochten

spannen: Zóó, wat hem woedend dreig’, hoe veeg zijn toestand

‘ schijnn’l Wat Petrus-Pius was, zal Petrus-Leo zijn!

In de Kerk blijft Licht en Leven,

Kracht en onverwonnen Moed

Steeds geoefend, nooit bezwijkend,

altijd door Gods Hart behoed. 'i-Hage,