is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dames-Vereeniging,

tot uitdeeling van kleedingstukken, enz. aan behoeftigen der H. Eauiilie voor vrouwen. (St. Antoniuskerk.)

uer XX. Mej. Mastboom. | van Mens. I

I Mej. Hultermans. I

Katholieke Kies-Veheeniging in het Hoofd-Kiesdistrikt Breda.

Mr. Jac. W. v. d. Biesen. 1 P. A. G. van Gilse. C. J. Verheyen. 1

1 A. A. Eaaymakers. Jos. P. Schrauwen. 1 G. P. de Schamps.

Culeiiiborg (Gelderland), 12 uur van Amsterdam, en 4 uur van Utrecht.

Census voor Prov. Staten en'Tweede Kamer ƒ 20.—. Vereenigingvan den H. Vincentius a Paulo.

P. A. Hoogveld, President.

I E. A.v.Everdingen, Sekr.

Sociëteit St. Jozef.

De Sociëteit telt (1 Oktober 1879) 328 leden die tevens allen leden zijn van de Mannen-Congregatie. Dibekteur: B. van Meurs, Pr- -r, j- Bestuur : P. A. Hoogveld en F. A. van Everdingen.

Cuvk (Noord-Brabant), 23 uur van Amsterdam, 8 uur van ’s-Hertogenbosch en 2} uur van Nijmegem Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer ƒ2O. . Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo.

J D. J. Daamen, President. | A. van Driel, Penningm. H. C. V. d. Heuvel, Sekretaris.

Gast- en Ziekenhuis.

Ooffericht, 13 Mei 1878 en bediend door Liefdezusters De Hoog-Eerw. Heer Mgr. J. E.Bogaers, Honorair-Kamerheer van Z. H. den Paus en Pastoor Cuyk bestuurt met het Parochiaal Armbestuur dit Gesticht.