is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len van kleedingstukken, daartoe in staat gesteld door de "iften van liefdadige personen en de opbrengst eenel- loterij, welke gewoonlijk om de twee jaar door baar gehouden wordt.

Grave (Noord-Brabant), 22J uur van Amsterdam. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer /20.—. Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo. W. Keijenberg, President.

P. Hermans, Vice-President. P. Seboonenberg, Penningm. Th J. X. M Mommers, 2’ P. H. Nieuwenlmizen, Sekret. C. van Haaren, 2® Sekret.

H. van Haaren. H. van der Klokken. J. Schoonenberg en W. Corthants.

E. K. Parochiaal Kerkbestuur.

G. Entten, Pastoor, Presid. C. G. Linsen. G. Arts.

I G. B. Klaassen. 1 p. H. van Haaren.

R. K. Parochiaal Armbestuur.

P. H. van Haaren, Presid. C. G. Linsen, Sekretaris.

|G. Arts, Penningmeester, jp. Hermans. W. Keijenberg.

Kiezers-Vereeniging : Noord-Brabant. Afdeeling Grave.

Dr. A. van der Steen te Oss, Voorwtter. Dr. P. H. H. van Aernsbergen te Cuyk, 2 Voorz.

J. C. Arts te St. Anthonis. . H. Bruijsten te Neerloon. . J. Daamen te Cuyk. P. Arn. Eijke te Boxmeer.

Joh. Schuurmans te Uden. A. P. Gr. van Dieren te Grave, Sekretaris, Penningmeester

Graveiihase (Zuid-Hoiland), 12 uur van Amsterdam. Census voor de Pröv. Staten en Tweede Kamer ƒ 100. VeKEENIGING V-IN M-.N H. ViNCENTIUS a P.VULO. Hoefdraad in Nederland.

Mr. J. P. A. Leesberg, President.