is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kommissie

J. C. van Eeysen, President. \ P. J. Berlage, Sekretaris.

E. K. Lees-Vereeniging.

, Voor/,. W. Küppers, Sekreteris. H. C. Tombergh, Penningm.

W. M. van Bemmel, E. P. T. Vos en P. J. van der Aa.

Bisschoppelijk Museum voor Kerkelijke Oudheid, Kunst en Geschiedenis.

De Kommissie voor het Bisschoppelijk Museum:

J. "W. L. Smit, Prof. te "Warmond, Voorzitter. G. Schoonderbeek, Pastoor te Overveen, Penningm. Graaf, Sekretaris van het Bisdom, 1' Sekretaris. L. P. A Gompertz, Pastoor te Eijenoord, 2' Sekretaris.

E. K. Parochiaal Armbestuur.

B. C. J. Proot, Voorzitter. Dr. H.A. Coelen, 2'Voorz. H.M. H. van Wessem, Sekr.

P. J. v. d. Aa, Penningm. W. M. van Bemmel en P. A. Vos.

St. Jacobs-Godshuis.

Hierin worden opgenomen ouden van dagen en weeskinderen. De inwendige dienst is opgedragen aan de Eerw. Zusters van Liefde, en staat onder beheer van

B. C. J. Proot, Voorzitter. Dr. H. A. Coelen, 2‘ Voorz. H. M. H. van Wessem, Sekr.

. P. J. van der Aa, Penningm. , W. M. van Bemmel . en P. A. Vos.

De Heeren Dr H. A. Coelen en W. M. van Bemmel zijn tevens Kommissarissen over de aan ’t St. Jacobs-Godshuis verbonden snelpers-druhkerij. Eector: De Zeer-Eerw. Heer C. Zandvliet.

Het Hofje: „De Groene Tuyn.”

Gesticht door Catf.rina Jansdociitek, Wed' Jacoi Claesz. van SciioOßL, poorteresEe der stad Haarlem die bij testament van 3 November 1616 tot regentei