is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo. P. C. de Wolf, President. E. K. Weeshuis.

Eegent: E. van der Maath, sinds 1854.

Kerkrade (Limburg), 38 uur van Amsterdam. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ2O.—. Vereeniging van den H Vincentius a Paulo. A. J. Deutz, B. K. Pr. en Professor te Boldue, President. 16 werkende leden bezoeken 50 gezinnen.

Gesticht van Eranciskaner-Broeders.. Deze Broeders geven onderwijs aan 160 verlaten kinderen.

Gesticht der Zusters van de H Elisabetii. Hierin worden zieken verpleegd.

TJrsulinen-Klooster.

Hierin ontvangen 230 kinderen onderwijs.

Kessel (Limburg), 26 uur van Amsterdam en 2i uur van Venloo. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer ƒ 20.—. Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo. A. H. Kluytmans, President.

Kraiius;eii (Zuid-Holland), 15 uur van Amsterdam. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer / 20.—, Coruespondent der Kath. Kies-Vereeniging de Grondwet te Schiedam. P. W. Trousselot

Langeraasr (Zuid-Holland), 12 uur van Amsterdam. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer f 32.—. Katholieke Liedertafel: „De Eensgezindheid”. Dr. A. M. Einkenflügel, Dir. |J. v. d. Elfen, Sekret.