is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sub-Komité voor bet Liefdewerk „Oud-Papieb." J. J. H. Mascheck, G. A. Hamer en M. A. deEooy.

Kommissie der Lezingen voor E, Katholieken.

Jbr. Mr. E. X. G. M. van Nispen tot Sevenaer.

Mr. Harry Barge. I Mr. G. J. Berkhoff. 1

|H. L. Terwindt. [G. A. Hamer.

Kies Vereeniging : „Eecht voor Allen”,

E. T. J. H. Dobbelmann, V.j W. Th. Piels, Vice-Pres. 1.

|W. H. M. van Crimpen, Sek, jj. P. M. Broekman, Penn.

E. K. Militaire-Veuekniging.

Wel-Eerw. Heer G. van Haaren, Direkteur, Kapelaan aan de kerk van den H. Augustinus. • Hoog Edel Gestrenge Heer J. J. H. Maseneck , gep. Lui tenant-Kolonel der Kavalerie, Prefekt.

E. Kath. Bibliotheek.

Wel-Eerw. Heer A. J. N. Vermeulen, President.

Elisabeths-Vereeniging.

Mevrouw Wed. E. J. Murik-Spier, Presidente.

Kommissie voor Ambachtsleerlingen.

J. J. H. Mascheck, President. C. Linsen, Penningmeester en Sekretaris.

Übiiaiu (Noord-Holland), 11 uur van Amsterdam. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer ƒ32.—,

Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo. P. de Groot, President.

Oirschot (Noord-Brabant), 26 uur van Amsterdam. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer/20.

Zou-aven-Broederschap.

N. N. Bestuurders.