is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met Jannari 1879 treedt de

TILBUMSn GOIIRMT,

ILHEEIINIEÜIS- El ■EITEinEIEIi:.

haat 16“ Jaapgan,g la.

Abonnementsprijs per 3 maanden franco per post ƒ 1.20. Voor het Buitenland ƒ 1.70. Prijs der Advertentiën. Van 1 tot 7 regels 60 Cts., voor eiken regel meer 8 Cts. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën voor het Buitenland en Eeclames onder de rubriek Binnenland 15 Cts per regel.

Brieven en gelden/raiwco aan den Uitgever !M. Luijteil, te Tilburg, nabij het Post- en Telegraafkantoor.

Eedactie van het voormalig Weekblad van Tilburg.

Dit Ulad verseliijnt Woensdag- en Zaterdag-avond.

De Drukker en Uitgever van bovengenoemde Courant, beveelt zich beleefdelijk aan voor de leveringvan alle voorkomende DRUKWERKEIM, welke op zijne Siielpersdrukkcrij met den meesten spoed en tegen billijke prijzen vervaardigd worden.