is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conferentie van den H. Joannes den Dooper.

Gr. A. J. Beukers, Pres. J. Meijer Pz., Viee-Pres. J. H. Eozestraten, Penn.

W. v. d. Sman, Sekret. J. van Buuron.

J. Honnerlage Grete.

P. J. Willems. C. P. J. Beukers. A. P. Holterman.

Gr. B. J. Lindeman. A. H. Kolet.

Liefdewerken door de Vinc.-Vereeniging opgericht: a. De Spijskokerij.

G. C. Beukers, President. ]

C. J. Wouterlood, Sekret.

C. P. J. Beukers, Penningmeester.

l. en het Lydwina-Gesticht yoor Oude Vrouwen.

G. C. Beukers, President. ]

P. J. Willems, Sekretaris.

C. J. Wouterlood, Penningmeester.

Kerkmeesters d. Parochiekerk v. d. H. Joannes den Dooper.

J. P. van Wees, Pastoor,

President.

J. T. Beukers.

G. A. J. Beukers, Sekret. J. W. M. van Gent, Penn. J. V. d. Burg Gz.

Kerkmeesters der Parochiekerk v. d. H. Maagd Onb. Ont.

P. J. van Leeuwen, Pastoor, President. J. J. Gr. Nolet.

Q-. C. Beukers, Penningm. P. J. Meijer. Mr. W. H. Jansen, Sekret.

De E. K. Begraafplaats.

wordt bestuurd en beheerd door afgevaardigden uit de Kerkbesturen. Om de twee jaren wordt het Voorzitterschap beurtelings waargenomen door een der Zeer- Eerw. Heeren Pastoors der stad.

J. P. van Wees, Pastoor. P.J.v. Leeuwen, Past., Pres. G. C. Beukers, Penningm.

G. A. .T. Beukers. J. J. G. Nolet. W. van Gent, Sekretaris.