is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E. K. Parochiaal Armbestuur.

De Zeer Eerw. Heer P. J. van Leeuwen, Pastoor der O. L. V. Parochie, is Kommissaris des Bisschops.

P. J. Bruineman, Presid. W. A. Beukers, Vice-Fres. A. C. A. Nolet, Penningm F. H. B. Snijders, Sekret. J. Meijer Pz.

Mr. A. K. J. V. d. Drift. . J. H. Eozestraten. J. van Buuren. . S. J. Zoetmulder. T. S. Siemes.

Het Katholieke Weeshuis, de Jongens- en Meisjesscholen, staan onder hetzelfde Bestuur.

Katholieke Kies- en Lees-Vereeniging

„DE Grondwet”.

J. J. G. Nolet, Voorz. Alb. Jansen. Mr. A. K. van der Drift.

P. Melchera. H. E. M. M. van Gent, Sekr.

Zouaven-Broedersciiap „Fidei et Virtüti”,

afdeeling Schiedam van den St. Bonifacius-Bond der Nederlandsche Zouaven.

H. J. Wouterlood, Presid. G-. M. Meijer, Vice-Preaid. W. J, Heggelman, Peun. A. J. J. Janaen, Sekrelaris.

J. Begas, Kommissaris, ■ F. van Dijk, J. Frederiks, „

St. Elisabeths-Vereeniging.

Mevrouw G. C. Eosestraten, geh. Oats, Presidente. Mevrouw M. W. Walraven, geb. Jansen, Sekretaresse. Mejuffrouw van der Burg, Penningmeesteresse, en IJ , Magazijnmeesteresse.

„Vereeniging Zalige Ludwina”

stelt zich ten doel arme vrouwen in den winter met naaien geld te doen verdienen. Mevr. C. M. M. Beukers-Herckenrath, Presidente. „ T. I. W. M. Beukers-van Erven Dorens, Sekr-