is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

St-Q-regorius-Vereenioing.

De Zeer-Eerw. Heer W. van der Hurk, Pastoor, Pres. „ Wel „ „ A. J. Holiërboek, Kap., Vice-Pres. „ „ „ „ L. C. Heemkerk, „ Sekretaris.

J. V. d. Kraft, Direkteur. |

A. Beijersbergen, Penningm.

Wateringen (Zuid-Holland), 8 uur van Amsterdam. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer ƒ 82.—. J. S. J. V. d. Meer, Voorzitter der Westlandsche Zouaven-Broederschap.

Weert (Limburg), 30 uur van Amsterdam. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer ƒ 20.—, Yereeniging van den H. Vincentius a Paulo. P. J. Maesen, E. K. Pr., President, J. A. H. Ciercx, Sekretaris-Penningmeester. 28 werkende leden.

E. K. Parochiaal Armbestuur. J. Schneider, I'Yoorzitter.l J. M. Jacobs, Penningm. J. L. Meertens, 2' „ I M. H. H. Petera, Sekret.

E. K. Weeshuis. L. H. Entten, Direkteur.

Sint Jans-Gesticht,

bediend door de Liefdezusters van Tilburg, voor oude mannen en vrouwen, weeskinderen en zieken. N. K. Directeur.

Dames Yereeniging van de. H. Elisabeth,

maakt onder anderen kleedingstukken voor het maga»iin van de St. Vincentius-Yereeniging.

N. N. Presidente. j N. N. Penningmoesteresse.j

]N. N. Sekretaresse. • iN. N. Magasijnmeesteresse.

St. Josephs-Yereeniging

Heeft ruim 200 Leden en een aanzienlijk getal Eere Leden.

N. K. Bestuurders.