is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dussen. Liefde-Gesticbt. Bediend door de Eerw Zusters vau Liefde (Tilburg). Directeur: De Zeer Berw. Heer A. L. van der Heyden, Pastoor.

Tegen een zeer gering kostgeld worden oude mannen en vrouwen daarin verpleegd; zoo mede kinderen, ook van buiten de gemeente , vooral van schippers. Aan dit gesticht is eene bewaar- en leerschool verbonden.

Geertriiidenberg. De Voorzitter der Vincentius-Vereeniging is overleden.

Gcldrop. Zouaven-Broederschap: „Eidei Virtuti.” Opgericht den den 1“ verjaardag van Mentana. C. J. Ter Borgh, Burgemeester, Eere-Voorzitter. J. F. Duuren, Kapitein. ]W. v. d.Waasdijk, Serg.-Maj. M. Turken, Luitenant. Ij. Jansen, Fourier.

Goirle. Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo.

G. van Besouw, President. C. Eens, Vice-President. P. van Gorp, Sekretaris.

Tb. van Diessen, Penningen Magazijnmeester. P. van Kavels, Bibliotbek.

Elisabeths-Vereeniging. J. van Besouw—van de Lisdonk, Presidente.

M. van Besouw, Vice-Presidente. C. de Visscher—van Besouw, Sekretaresse en Pen-

ningmeesteresse. ' P. van Diessen—van de Laar, Magazijnmeesteresse,

Gouda. E. K. Leesvereeniging. F. H. Peeters, Vice-President. ReoJit voor Allen. H. H. Weck, Sekretaris, de betrekking van 2‘ Sekretaris is vervallen. Liefdadigheids-Vereeniging. E. van Sark en A. Canevascini zijn uitgetreden en M. de Graaf is Lid geworden.

Grave. Vejeeniging v. d. H. Vincentius a Paulo.

W. Keyenberg, President. P. Hermans, Vice-President. P. Schoonenberg, Penningm. J. Scboonenberg, 2® „ H. Nieuwenbuizen, Sekret.

Th. J. X. M. Mommers, 2* S. , A. van Haaren. . H. van Haaren. H. van der Klokken. W. Corthaua.