is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schiedamsche Dijk, 180 en O. J. P. de Kadt, Isaac Huberstraat, 52, Sekretaris.

Sneek. Vincentius-Vereeniging. J. van Bergen, Penningmeester, en J. Slager, Magazijnmeester. E. K. Par. Kerkbestuur P. Terwisscha van Scheltinga, Penningmeester. L. Stockmann en J. W. Eooswinkel, Leden.

Vereeniging van de H. Elisabeth. Mejuffr. L. Stockmann-Ortmeijer, Presidente. „ M. Visser-Brenninkmeijer, Sekretaresse. „ T. C. Eooswinkel-van den Kallen, Penningm.

Sub-Comité voor het Liefdewerk „Üud-Papier”. Bestuurd door een Kommissie uit de Yinc. Vereeniging. J. W. Eooswinkel, President, K. Brenninkmeijer, Sekretaris en J. Slager Penningmeester.

E. K. Kiesvereeniging „Gelijk Eecht.”

P. Terwisscha van Scheltinga, President. J.W.Eooswinkel, Vice-Pres.

•J. de Euiter, Sekretaris. A. Brenninkmeijer, Penn. , J. S. Ph. Schebilie.

Veghel. Liefdegesticht ten doel hebbende: Onderwijs der Kinderen, Armverzorging, Verpleging van Zieken en Ouden van dagen. Directeur: De Hoog-Eerw. Heer E. A. Clerx, Deken en Pastoor.

Vereeniging der H. Eamilie voor Mannen en Jongens. Directeur: De Hoog-Eerw. Heer E. A. Clerx, Deken en Pastoor. Bestuurder: De Wel-Eerw. Heer E. Beynen.

. Congregatie van O. L. Vrouw voor Meisjes. Directeur: De Hoog-Eerw Heer E. A. Clerx, Deken en Pastoor.

Liefdewerk: Oud-Papier.

Bestuurders: L. H, Gruyters, H. van Hoof en P. van de Ven.