is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werken van J. A. ALBERDLYGR THIJM,

bii C. L. YAN LANGEISrHUYSEISr te Am-

sterdam uitg-egeven:

van Joost vanden Vondel, eene laatste aflevering tot het werk van Mr. Jac. van Itennep. Met platen ƒ4.50 Het zelfde werk, met fotografie van het gebeente „5 Een marokko rug met verg. stemp., voor dit werk 0.75

Verspreide Verhalen, iii proza. 1® Deel „3.60

De DietHche Warande, Tijdschrift voor Nederlandsche Oudheden, Staatsgeschiedenis, en Nieuwere Kunst en Letteren. Eerste Eeeks. Tien Deelen, met Platen. Prijs per Deel f>Q Van dit Tijdschrift verschijnt om de 3 a. 4 maanden eene aflevering van ruim 100 bladzijden, benevens een gratis aangeboden Bulletin périodique. Twee Deelen van de nieuwe Eeeks zijn nu ook verschenen.

De Dochter van Roelant, Tooneelspel in vier bedrijven, in vaerzen, naar den Burggraaf Henri de Bornier. In het Nederlandsch overgezet. 2« druk ƒ0.50

Gondehald (Zonder de Vrouwenrol) . . . 0.75

De Leeiawendalers. Lantspel, ingerieht voor het Nieuwere Schouwtooneel. 2 stukken . . . f\.

Schoonheid. Blijspel in éen Bedrijf 3Q

Karoliiigsehe Verhalen. Carel en Elegast, de Vier Heemskinderen, Willem van Oranje, Eloris en Blancenoer; in nieuwer ferm overgebracht. Tweede, omgewerkte, uitgave ƒ1.75

De llistoi'ie y«ui zijnde eene inleiding tot de geschiedenis der Vier Heemskinderen, naar net Nederlandsche volksboek bewerkt, en met de yereischte wijzigingen nader aan haren oorsprong gebracht door J. de B. . . /0.50