is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 Woensdag. Quatertemper. Vastendag. Oktaafdag van Maria’s Geboorte.

16 Donderdag. H. Cornelius, Paus en H. Cyprianus, Bisschop, Alartelaren , f 252 en 258.

17 Vrijdag. Quatertemper. Vastendag. Indrukking der wonden van den H. Eranciscus.

18 Zaterdag. Quatertemper. Vastendag. H. Joseph van Cupertino, Belijder, t 1668.

19 ZONDAG. 18“ Zondag na Pinkster. De Zeven Smarten der H. Maagd Maria. Evangelie : De lamme wordt genezen. Matth. IX: I—B.

20 Maandag. HH. Eustachius en Gezellen, Martelaren, t 2“ eeuw.

21 Dinsdag. H. Matthaeus , Apostel en Evangelist. Dag van Devotie.

22 Woensdag. H. Thomas van Villa-Nova, Bisschop en Belijder, f 1565.

23 Donderdag. H. Linus, Paus en Martelaar, f 76.

24 Vrijdag. O. L. V. ten vrijkoop der slaven.

25 Zaterdag. HH. Januarius en Gezellen, Martelaren, t 305. (Van den 19“ dezer).

26 ZONDAG. 19“ Zondag na Pinkster. HH. Cy-DRiANUS en JusTiANA, Martelaars, f 804. Evangelie: De man zonder hmiloftsJcleed, Matth. XXXI: I—l7.

27 Maandag. HH. Cosmas en Damianus, Martelaars, t 308

28 Dinsdag. H. Wenceslaus, Martelaar f 938,

29 Woensdag. H. Michaël, Aartsengel. Dag van Devotie. Patroon te Eijndijk, Westerblokker en Wieringen.

80 Donderdag. H. Hieronymus, Belijder en Leeraar, I t 420. Patroon te Wognum.