is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 Dinsdag. H.H. Onnoozele Kinderen, Martelaars. Bag van Bevotie.

29 'Woensdag. H. Thomas van Canterbury, Bisschep en Martelaar, f 1170.

Donderdag. H. Richard, Abt, f 1266.

31 Vrijdag. Oudejaarsavond. H. Sylvester, Paus en Belijder, f 335. Bag van Bevotie.

In het Bisdom Roermond behoeft men gedw imde den Advent des Woensdags en Vrijdags nie| te vasten. Op de Quatertemperdagen is het evito wel veiplichtend.

In de Bisdommen Breda en Eoermond is bet geoorloofd van Kerstmis tot Lichtmis, des Zaterdags vleescb te eten.

UIJEQÎÀARSÀVÜMIJ.

Daar slaat de klok; twaalf doffe zuchten

Ontglippen den gewiekten tijd, En somber, onder ’t pijlsnel vlugten,

1 y tr j— —o ~— 7 stort zicli een jaar in de Eeuwigheid. Een jaar, begroet met vreugdevuren,

Een jaar, dat eeuwig scheen te duren, Met louter rozen in zijn schoot! En nu?—van al dat bloemenloover

Blijft enkel de herinring over Aan ’t leed, dat ons zijn leefkriiig bood.

Ziet, reeds begint, gehuld in ’t duister. Het Kieuwejaar zijn snellen loop. ’t Is alles stil: geen morgenluister Beschijnt nog ’t blij gelaat der Hoop. Toch , wees gegroet, ontkiemend leven ! Wees welkom, als van God gegeven!