is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarde van eenige vreemde Muntspeciën

LANDEN. BENAMING. ONDERDEELEN. tegenw. waarde in Ned. Mant In den Effecten handel. Amerika. Dollar. 100 Cent. /2.47 ƒ 2.50 België. Eranc. 100 Centimes „ 0.47 „ 0.50 Brazilië. Milreis. 1000 Reis. 1.35 China. Liang Thel. 10 Tsien. 3.50 Denemarken. Kronen. 100 One. 0.65 Dnitschland. Mark. • 100 Pfennige. " 0..58 „ 0.60 Egypte. Piaster. 40 Para of Medini. „ 0.10 Engeland. Pond Sterling. 20 Shilling„ 12.- „ 12. Shilling. 12 Pences. „-.60 Erankrijk. Franc. ICO Centimes „ 0.47 „ 0.50 Griekenland. Drachme. 100 Lepta. 0.45 Indie. (Nederl.) Gulden. 100 Cent. « 1-— Indie. (Engelsch) Compagnie 16 Annas.' " 1.13 Roepie. Italië. Lire. 100 centesimi „ 0.46 „ 0.50 Japan. Trade IJen. 100 Sen. „ 2.47 Mexico. Piaster. 100 Centavos. «2.58 Noorwegen. Species. 120 Shilling „ 2.80 Oostenrijk. Elorijn of Gulden 100 Kreutzer, r 1.15 „ 1.20 Perzie. Cran. 2 Panabat oJ 20 Shaki. „ 0.55 Polen. Eoebel. 100 Kopek. „ 1.20 „ 2. Portugal. Tostao. 100 Peis. 0.26 Eumenië. Leü ofjLeï. 100 Bani of Para. ~ 0.45 „ 2. Rusland. Roebel IÖO Kopek. „ 1.20 n !• Spanje. Peseta Duro. 4 Reales de Vellen. „ 0.47 Piaster of Duro 2 Escudos. 20 idem. „ 2.30 „ 2.50 Turkije. Piaster of Bir -Gersch. 40 Para. « 0.10 Zweden. Kroon. 100 Ore. „ 0.65 Zwitserland. Eranc. 100 Rappen, „ 0.47 Zuid-Duitschland Florijn. 60 Kreutzers. „ I.